Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.
archív zde

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.07.2018

Kúpna zmluva

01/2018

13 000,00 EUR

Kotlárová Monika a spol.

Obec Telince

13.01.2019

Zmluva o dodávke stravy

01/2019

nula

Central Gastro s.r.o.

Obec Telince

01.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce -ochutnávka vín v obci 2019

02/2019

100,00 EUR sto

Vinohradnícky spolok Čifáre

Obec Telince

01.04.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

04/2019

1 200,00 EUR tisícdvesto

Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor

Obec Telince

01.04.2019

Zmluva o právnej pomoci

05/2019

180,00 EUR jedenstoosemdesiat

Mesároš Štefan, JUDr. - advokát

Obec Telince

02.04.2019

Zmluva o dielo 012019

06/2019

25 613,30 EUR dvadsaťpäťtisícšesťstotrinásť eur tridsať eurocentov

Ing Michal Mladý - PROMIDY

Obec Telince

12.04.2019

Mandátna Zmluva

07/2019

30,00 EUR tridsať eur

Ronald Loskot

Obec Telince

24.04.2019

Zmluva o dielo 072019

07/2019

5 591,25 EUR päťtisícpäťstodeväťdesiatjeden euro dvadsaťpäť eurocentov

IZOMER s.r.o.

Obec Telince

09.05.2019

Nájomná zmluva k pozemku

08/2019

10,00 EUR desať eur

Obec Telince

Rímskokatolícká farnosť

10.05.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

09/2019

29,00 EUR dvadsaťdeväť eur

SLOVAK TELEKOM a.s.

Obec Telince

16.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce

10/2019

300,00 EUR tristo eur

Tibor Dubeň

Obec Telince

20.12.2018

Zmluva o ukladaní odpadu na skládku

1000244

nula

Tekovská ekologická s.r.o.

Obec Telince

03.12.2018

Poistná zmluva

11-4-14329

495,12 EUR štyristodeväťdesiatpäť 12/100 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Telince

19.09.2018

Poistná zmluva - Dodatok č.1

11-411327

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Telince

06.06.2019

Kúpna zmluva

11/2019

3 319,39 EUR tritisíctristodevätnásť eur tridsaťdeväť eurocentov

Ján Makovický

Obec Telince

31.01.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia

110 100 68

Neuvedené

Waste transport, a.s.

Obec Telince

20.08.2019

Nájomná zmluva

12/2019

0,00 EUR -

Margaréta Ferencová

Obec Telince

20.08.2019

Nájomná zmluva

13/2019

0,00 EUR -

Adam Kullač

Obec Telince

13.02.2019

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

190505/2019

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

ITAK, s.r.o.

Obec Telince

13.06.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta

2019/S78/E187

0,00 EUR podľa VZN obce

Pavlina-Paula Sulai

Obec Telince

20.12.2018

Dodatok č. 3 k zmluve o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická č. 100 0244

3

nula

Tekovská ekologická s.r.o.

Obec Telince

21.06.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

ChR06-2019

120,00 EUR stodvadsať eur

SITI s.r.o.

Obec Telince

23.09.2019

Hromadná licenčná zmluva

VP/19/53408/001

neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský

Obec Telince

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1