Navigácia

Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Základným dôvodom pre vypracovanie rozvojového dokumentu obce, je koordinácia jednotlivých subjektov (podnikateľov a neziskových organizácií) pôsobiacich v obci, na ktoré má samospráva obmedzený alebo nepriamy vplyv. Vzniká požiadavka spoločnej koordinácie pri aktivitách ovplyvňujúcich rozvoj územia obce, formulovaní spoločných aktivít, projektov, ich presadzovanie v rámci vonkajších finančných zdrojov a na základe partnerských vzťahov budovanie kooperačných vzťahov.

PSHR-obalka1
Ďalším dôvodom je prostredníctvom rozvojového dokumentu zabezpečiť pre obec prístup a možnosť získavania finančných prostriedkov z podporných a rozvojových programov v rámci národných zdrojov a štrukturálnych fondov EÚ.

Predpokladom pre úspešnú realizáciu aktivít a projektov obce a ďalších subjektov, je schopnosť spoločnej dohody a formulácii opatrení a definovanie postupov nevyhnutných pre žiaduce zmeny v území. To znamená, že spracovanie programu rozvoja obce je v tomto procese prvým a nevyhnutným krokom pre súdržnosť územia a následné získavanie a využívanie finančných zdrojov pre jeho rozvoj.

Celý dokument si môžete prečítať na tomto odkaze.