Navigácia

Obsah

Komunálny odpad a separovaný odpad

recycling-symbol1-150x150Zber technického komunálneho odpadu (TKO) a separovaného odpadu v obci Telince zabezpečuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov č. 133. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte pracovníkov obecného úradu v Telinciach na telefónnom čísle 037 / 788 10 21, alebo 788 18 82, alebo spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o. na telefónnych číslach 036 / 63 31 020, 63 31 021, alebo 63 31 022.

Harmonogram pre zber TKO a separovaného odpadu obce TELINCE (1. štvrťrok 2019)

Tuhý komunálny odpad (TKO)
Odpad sa odváža z kuka nádob 110l (plechové), 120l a 240l (plastové)

Patrí sem:

 • zložky komunálneho odpadu , ktoré nie je možné vytriediť

Nepatrí sem:

 • nebezpečný odpad, stavebný odpad, elelektroodpad, bioodpad, plasty, sklo, papier .

Vývoz komunálneho odpadu je každý nepárny týždeň a to v utorok.

Separovaný zber

Separovanie odpadu je v súčasnosti nevyhnutné a nie je vôbec náročné. Neodstraňuje príčiny, ale iba dôsledky problému s odpadmi.

P r e č o  s e p a r o v a ť ?
Separovaním sa zníži objem komunálneho odpadu, za ktorý platíte. Separovanie má aj estetický dopad a chránime tým životné prostredie. A v neposlednom rade si znižujete poplatky, ktoré platíte obci, nakoľko obec poskytuje úľavy pre občanov, ktorí separujú a kompostujú.

Recyklácii musí predchádzať kvalitné separovanie jednotlivých zložiek odpadu :
– papier
– sklo
– plasty
a to už v domácnostiach, zamestnaní. Môže to robiť každý z nás.

PLASTY

Plastové fľaše musíme pred vyhodením do kontajnera na plasty stlačiť a vytvoriť tak viac miesta.
Patrí sem:

 • Plasty – plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov,  obalové fólie, plastové tašky, vrchnáky z fliaš, tuby, tégliky, atď.

Nepatrí sem:

 • plastové obaly znečistené škodlivinami
SKLO

Patrí sem:

 • Fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly zo zaváranín, tabuľové sklo, sklo z okuliarov, črepy atď.

Nepatrí sem:

 • Uzávery z fliaš, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, sklobetóny, dymové sklo, nebezpečný odpad /žiarivky, výbojky, teplomer, TV obrazovky, plexisklo…/ atď.
PAPIER

Patrí sem:

 • noviny, časopisy, katalógy, knihy, kancelársky papier, listy, obálky, letáky, pohľadnice, plagáty, výkresy, kartón,  vlnitá lepenka, vonkajšie obaly /dezerty, cigarety…/ atď.

Nepatrí sem:

 • znečistený papier, preložky od vajec, faxový a kopírovací papier, celofán, voskový papier, hygienické potreby /plienky, vreckovky…/, vata atď
NEBEZPEČNÝ ODPAD

Patrí sem:

 • žiarivky, pneumatiky, svetelné zdroje s obsahom ortuti, akumulátory a batérie, elektronické zariadenia, počítačová a kancelárska technika, elektromotory, biela technika atď.

Nepatrí sem:

 • neúplné elektrospotrebiče /bez elektromotorov/

Zber nebezpečného odpadu je zabezpečovaný 2x ročne a to na jar a na jeseň.

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

Patrí sem:

 • starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, obaly zo spotrebičov , textílie atď.

Nepatrí sem:

 • bioodpad zo záhrad (vňate, buriny, kukuričné kôrovie, konáre zo stromov, lístie, tráva a iný materiál vhodný na kompostovanie), nebezpečný odpad, uhynuté zvieratá, papier, sklo, plasty atď.

Zber veľkoobjemového odpadu je zabezpečovaný 2 x ročne a to v mesiacoch : apríl a október.

DROBNÉ ELEKTROZARIADENIA

Patrí sem:

 • telefóny a príslušenstvo, el. hračky, herné konzoly, prehrávače, rekordéry, ovládače, počítačové príslušenstvo, nabíjačky, adaptéry, kancelárska technika, fotoaparáty, videokamery atď.

Nepatrí sem:

 • osvetľovacie zariadenia, žiarivky, výbojky, atď.

Zber drobných elektrozariadení je zabezpečovaný formou E-boxu umiestneným v priestoroch Obecného úradu Telince, prístupným v čase úradných hodín.

KOMPOSTOVANIE

Pre záujemcov, ktorí sa chcú o domácom kompostovaní dozvedieť podrobné informácie si prečítajte nižšie uvedenú brožúru „Domáce kompostovanie“. Obsahuje množstvo informácií pre správne kompostovanie, o výbere miesta pre kompostovisko, popis rôznych druhov zásobníkov na kompostovanie, popis surovín, procese kompostovania, riešenie problémov pri kompostovaní, popis využitia hotového kompostu a mnohé iné.

Domáce kompostovanie (brožúra) – 3.52 MB(pdf)
Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ, www.priateliazeme.sk/spz

Problémy s odpadom môže pomôcť riešiť každý z nás znížením množstva vyhadzovaných vecí, opätovným používaním všetkého čo sa dá. Pomôžeme tak životnému prostrediu a nášmu zdraviu a peňaženke.