Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa

Obecný úrad Telince
Č.p. 105
951 61 Telince

Spojenie

Tel.: +421 37 788 10 21
Fax: +421 37 788 18 82
email OÚ : obec@telince.sk
iveta.czapalova@telince.sk
maria.szurdi@telince.sk

 

Informácie

IČO: 00 611 204
DIČ: 2021056774
Číslo účtu: 2227373003/5600 Prima banka Slovensko a.s.