Navigácia

Obsah

História obce Telince

Telince boli osídlené už v neolite. Na území dnešnej obce je archeologicky doložené sídlisko lengyelskej kultúry, sídlisko z doby rímskej a zaniknuté stredoveké sídlisko. Obec je doložená od roku 1297 ako Teld, neskôr Theeld, Teeld (1312), Tyld (1322), Teldincze (1773), Telince (1948), maďarsky Tild.

Obec patrila tunajším zemanom a ostrihomskému arcibiskupstvu, ktoré v roku 1319 získalo celú obec a usadilo tu predialistov. (Predialisti boli najnižšiou vrstvou šľachty v službách ostrihomského či vrábeľského arcibiskupa, ktorých spoločné slobody boli viazané na pôdu v rámci Vojskej a Vrábeľskej stolice predialistov. Boli povinní v čase vojny nastúpiť vojenskú službu v arcibiskupskom vojsku (bandériu) a nemali priame zastúpenie na krajinskom sneme).

Neskoršie patrila časť obce trnavskému semináru. V roku 1312 vyplienil obec Matúš Čák, v roku 1618 Turci. V roku 1634 bola poplatná Turkom. V roku 1534 mala 12 port, v roku 1601 mala 45 domov, v roku 1715 mala mlyn, výsek mäsa a 34 daňovníkov, v roku 1828 mala 53 domov a 358 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po roku 1918 to bola obec maloroľníkov a robotníkov. Obyvatelia často odchádzali i na sezónne práce. V rokoch 1938 – 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Novodobé dejiny obce sú späté so susednou obcou Čifáre s ktorou tvorili jeden administratívny celok a ku ktorej bola obec Telince pričlenená. Obec Telince sa od obce Čifáre definitívne odčlenila po voľbách v roku 1990.