Zverejňovanie dokumentov

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Dokumenty sú uložené vo formáte JPG, GIF, ktorý dokáže otvoriť každý operačný systém a vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov, môžete si ho nainštalovať z tejto www adresy.

ROK 2018

OBJEDNÁVKY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
01/2018        

 

ZMLUVY

Poradové číslo Dodávateľ Odberateľ Predmet Dátum pridania
01/2018        

 

FAKTÚRY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
110/2018 Slovak Telekom služby mobilnej siete 37,06 € 12.7.2018
109/2018 Základná škola Viliama Záborského Vráble stravovanie Skačanoví – humanitárna pomoc 87,20 € 12.7.2018
108/2018 Občianske združenie pre rozvoj mikro regiónu „Požitavie-Širočina“ členský príspevok na roky 2019 a 2020 400,00 € 10.7.2018
107/2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 102,41 € 10.7.2018
106/2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ jún 1,30 € 10.7.2018
105/2018 Slovak Telekom služby pevnej siete jún 31,36 € 10.7.2018
104/2018 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN 47,58 € 10.7.2018
103/2018 Základná škola Viliama Záborského Vráble stravovanie Skačan Marián – humanitárna pomoc 31,60 € 10.7.2018
102/2018 SPP, a.s. zemný plyn Požiarna zbrojnica 1.7.-30.9.2018 11,00 € 4.7.2018
101/2018 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie jún 401,20 € 4.7.2018
100/2018 FORTE Acoustic s.r.o.Malý Lapáš doplnenie verejného osvetlenia pri obytnom kontajneri 322,80 € 4.7.2018
99/2018 MAGNA ENERGIA dodávka elektriny júl 220,84 € 3.7.2018
98/2018 NOVID s.r.o. za odbornú prehliadku kotlov na bytovke 2018 870,77 € 3.7.2018
97/2018 Ing. Peter Havlík Levice geodetické práce – Kultúrny dom nadstavba 500,00 € 28.6.2018
96/2018 Edenred stravné lístky 630,42 € 22.6.2018
95/2018 SITI Komoča účastnícky poplatok na Gastrofestival 80,00 € 14.6.2018
94/2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ máj 1,30 € 11.6.2018
93/2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s dodávka vody bytovka máj 111,48 € 11.6.2018
92/2018 KEO Záhorce aktualizácia 2018/4 13,50 € 11.6.2018
91/2018 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete 36,98 € 11.6.2018
90/2018 Prvá Komunálna Finančná a.s poistenie majetku 1.7.-30.9.2018 96,51 € 11.6.2018
89/2018 innogy Slovensko zemný plyn 16,00 € 7.6.2018
88/2018 Slovak Telekom a.s. služby pevnej siete máj 34,42 € 6.6.2018
87/2018 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu máj 625,01 € 4.6.2018
86/2018 TRITICUM s.r.o. Vráble kosenie, mulčovanie 7 hod 252,00 € 4.6.2018
85/2018 INPROST s.r.o. Obecné noviny 2018 doplatok 20,80 € 4.6.2018
84/2018 MAGNA ENERGIA dodávka elektriny jún 200,84 € 4.6.2018
83/2018 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN 47,58 € 4.6.2018
82/2018 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie máj 442,00 € 1.6.2018
81/2018 Poradca s.r.o. predplatné Poradca 2019 2.splátka 32,90 € 29.5.2018
80/2018 TRITICUM s.r.o. Vráble kosenie, mulčovanie 11 hod 396,00 € 28.5.2018
79/2018 DAMEDIS Brno tonery do tlačiarní 80,04 € 24.5.2018
78/2018 BINS s.r.o. Nitra plastová nádoba na odpad 120 l 102,00 € 23.5.2018
77/2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s dodávka vody bytovka 112,78 € 15.5.2018
76/2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ 3,89 € 15.5.2018
75/2018 Poradca s.r.o. predplatné Poradca 2019 1.splátka 32,90 € 14.5.2018
74/2018 Tužinský Michal Kominárstvo revízia komínov 40,00 € 14.5.2018
73/2018 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu kontajner cintorín 106,24 € 14.5.2018
72/2018 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu apríl 491,43 € 14.5.2018
71/2018 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete 36,98 € 11.5.2018
70/2018 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie apríl 425,00 € 9.5.2018
69/2018 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN 47,58 € 9.5.2018
68/2018 innogy Slovensko zemný plyn máj 25,00 € 9.5.2018
67/2018 Slovak Telekom a.s. za služby pevnej siete 34,60 € 9.5.2018
66/2018 MAGNA ENERGIA dodávka elektriny máj 200,84 € 2.5.2018
65/2018 RTVS Bratislava úhrada za služby verejnosti apríl-jún 2018 55,74 € 20.4.2018
64/2018 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu marec 530,80 € 17.4.2018
63/2018 Unimont Jókay Vráble oprava plynového kotla byt č.8 314,90 € 13.4.2018
62/2018 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu-kontajner cintorín 128,00 € 12.4.2018
61/2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody OcÚ 1,30 € 12.4.2018
60/2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka        107,59 € 12.4.2018
59/2018 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie marec 435,20 € 9.4.2018
58/2018 Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej siete 37,23 € 9.4.2018
57/2018 ZSE Energia, a.s. dodávka elektriny Požiarna zbrojnica 1.4.-30.6.2018 45,86 € 9.4.2018
56/2018 innogy Slovensko zemný plyn apríl 93,00 € 9.4.2018
55/2018 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN 47,58 € 9.4.2018
54/2018 Slovak Telekom a.s. služby pevnej siete 41,27 € 9.4.2018
53/2018 MANOS CONSULTING zabezpečenie programu verejného obstarávania – doúčtovanie 30,00 € 4.4.2018
52/2018 MAGNA ENERGIA dodávka elektriny 200,84 € 4.4.2018
51/2018 SPP, a.s. zemný plyn Požiarna zbrojnica 1.4.-30.6.218 11,00 € 4.4.2018
50/2018 občianske združenie pre rozvoj mikro regiónu „Požitavie-Širočina“ členský poplatok za rok 2018 200,00 € 27.3.2018
49/2018 SLOVGRAM Bratislava za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu za rok 2018 38,50 € 27.3.2018
48/2018 Ing. Jozef Adamkovič Topoľčany za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2017 1100,00 € 27.3.2018
47/2018 Pavel Bako-PESERVIS Vráble sporák kombinovaný – byt č. 11 230,00 € 21.3.2018
46/2018 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s. modul spracovania dát dodaných obcou z ISKN 120,00 € 14.3.2018
45/2018 Renotrakt Alena Blaškovičová nakladanie so splaškovými vodami – bytovka 70,00 € 14.3.2018
44/2018 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete 37,14 € 13.3.2018
43/2018 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 335,17 € 13.3.2018
42/2018 Prvá Komunálna Finančná a,s. poistenie majetku 1.4.-30.6.2018 96,51 € 13.3.2018
41/2018 Slovak Telekom a.s. služby pevnej siete 33,34 € 9.3.2018
40/2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ 1,30 € 9.3.2018
39/2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka február 81,66 € 9.3.2018
38/2018 TOPSET Solutions s.r.o. import ortofotomapy do programu WinCITY kataster 48,00 € 6.3.2018
37/2018 innogy Slovensko zemný plyn marec 223,00 € 6.3.2018
36/2018 MAGNA ENERGIA dodávka elektriny marec 200,84 € 5.3.2018
35/2018 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN marec 47,58 € 5.3.2018
34/2018 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie február 421,60 € 1.3.2018
33/2018 National Pen kancelárske potreby -perá 55,99 € 28.2.2018
32/2018 Západoslovenská distribučná a.s. obnovenie prevádzkovej plomby v KD 18,84 € 27.2.2018
31/2018 TOPSET Solutionns s.r.o. aktualizácia WINCITY kataster 120,00 € 20.2.2018
30/2018 Tekovská ekologická s.r.o. odvoz čiernej skládky 2430,62 € 14.2.2018
29/2018 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 381,70 € 14.2.2018
28/2018 RVC Nitra publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018 26,00 € 14.2.2018
27/2018 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete 36,98 € 14.2.2018
26/2018 Premier Consulting EU s.r.o. Komárno služby externého manažmentu na projekty pre čerpanie fin. prostriedkov z EU-Revitalizácia obce 3058,79 € 12.2.2018
25/2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ 1,30 € 12.2.2018
24/2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka január 112,78 € 12.2.2018
23/2018 Ondrejmiška Nikodém montáž elektrického vykurovania včetne dodania konvektorov v KD 5095,00 € 8.2.2018
22/2018 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie január 414,80 € 8.2.2018
21/2018 KEO Záhorce aktualizácia programu WIN MZDY 13,50 € 8.2.2018
20/2018 Ing.Juraj Havetta – PREM ENERGO projektová dokumentácia-spoločná el. prípojka NN 160,00 € 8.2.2018
19/2018 MAGNA ENERGIA dodávka elektriny február 200,84 € 8.2.2018
18/2018 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN február 47,58 € 8.2.2018
17/2018 innogy Slovensko zemný plyn február 259,00 € 8.2.2018
16/2018 Slovak Telekom služby pevnej siete 34,08 € 8.2.2018
15/2018 Ondrejmiška Nikodém rekonštrukcia hlavného rozvádzača v kultúrnom dome 800,00 € 29.1.2018
14/2018 Centrálny depozitár cenných papierov poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov 432,00€ 24.1.2018
13/2018 HUDIKOP Veľký Ďur nakladanie odpadu – čierna skládka za potokom 1440,00 € 22.1.2018
12/2018 RTVS úhrada za služby verejnosti 55,74 € 22.1.2018
11/2018 SPP, a.s. zemný plyn Požiarna zbrojnica 11,00 € 22.1.2018
10/2018 Ing. Juraj Havetta projektová dokumentácia Rozšírenie verejného osvetlenia 376,00 € 17.1.2018
09/2018 ZSE Energia, a.s. dodávka elektriny Požiarna zbrojnica 1.1.-31.3.2018 45,86 € 15.1.2018
08/2018 WebSupport s.r.o. custom hosting a doména telince.sk 43,08  € 15.1.2018
07/2018 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky 939,52 € 11.1.2018
06/2018 INPROST s.r.o. tlačivá na daň z nehnuteľností 14,20 € 10.1.2018
05/2018 innogy Slovensko zemný plyn január 310,00 € 8.1.2018
04/2018 RVC Nitra členský príspevok na rok 2018 130,00 € 5.1.2018
03/2018 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN január 47,58 € 4.1.2018
02/2018 ajfa+avis, s.r.o. publikácia 54,90 € 3.1.2018
01/2018 MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny január 212,45 € 3.1.2018

 

Zverejnené dokumenty z predošlých rokov môžete nájsť na uvedených adresách:
– za rok 2017
– za rok 2016
– za rok 2015
– za rok 2014
– za rok 2013

– za rok 2012
– za rok 2011