Zverejňovanie dokumentov

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Dokumenty sú uložené vo formáte JPG, GIF, ktorý dokáže otvoriť každý operačný systém a vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov, môžete si ho nainštalovať z tejto www adresy.

ROK 2017

OBJEDNÁVKY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
         
         
         

ZMLUVY

Poradové číslo Dodávateľ Odberateľ Predmet Dátum pridania
         
         
         

 

FAKTÚRY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
         
48/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 120,55 € 15.3.2017
47/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ 1,30 € 15.3.2017
46/2017 Slovak Telekom a.s.  Bratislava za služby mobilnej siete 34,99 € 13.3.2017
45/2017 Obec Čifáre odhŕňanie snehu 2.2.2017 50,00 € 10,.3.2017
44/2017 Obec Čifáre odhŕňanie snehu 1.2.2017 50,00 € 10.3.2017
43/2017 Obec Čifáre odhŕňanie snehu 12.1.2017 50,00 € 10.3.2017
42/2017 Obec Čifáre odhŕňanie snehu 4.1.2017 50,00 € 10.3.2017
41/2017 PKF a.s. Nitra poistenie majetku 1.4.-30.6.2017 96,51 € 8.3.2017
40/2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava za  služby pevnej siete február 46,70 € 8.3.2017
39/2017 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu február 395,61 € 8.3.2017
38/2017 innogy Slovensko s.r.o. Košice zemný plyn marec 287,00 € 8.3.2017
37/2017 MAGNA ENERGIA Piešťany dodávka elektriny marec 212,45 € 8.3.2017
36/2017 RETRANS TRUCK RENTAL Praha program Microsoft Office and Business 2013 109,00 € 8.3.2017
35/2017 Ing. Jozef Adamkovič Topoľčany audit účtovnej závierky za rok 2016 1000,00 € 8.3.2017
34/2017 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis a služby k APV KORWIN 47,80 € 7.3.2017
33/2017 Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce členské 2016 16,20 € 6.3.2017
32/2017 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie február 483,20 € 1.3.2017
31/2017 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby 100,00 € 1.3.2017
30/2017 DAMEDIS Brno farby do tlačiarní             17,26 € 14.2.2017
29/2017 DAMEDIS Brno farby do tlačiarní 50,86 € 14.2.2017
28/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 89,66 € 14.2.2017
27/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ 2,29 € 14.2.2017
26/2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby mobilnej siete 34,58 € 13.2.2017
25/2017 Tekovská ekologická, s.r.o.Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu január 398,00 € 10.2.2017
24/2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej siete 43,52 € 10.2.2017
23/2017 MAGNA ENERGIA Piešťany dodávka elektriny 211,29 € 10.2.2017
22/2017 Pavel Bako – PESERVIS Vráble sporák kombi MORA byty č. 4 a 7 436,00 € 7.2.2017
21/2017 innogy Slovensko s.r.o. Košice zemný plyn február 333,00 € 7.2.2017
 20/2017 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis a služby k APV KORWIN 47,80 € 6.2.2017
 19/2017 UNIGASTRO, s.r.o. Vráble stravovanie január 409,60 € 2.2.2017
 18/2017 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby január 100,00 € 2.2.2017
 17/2017  KEO Záhorce aktualizácia KEO WIN 2017/003 13,50 € 31.1.2017
16/2017  Pavel Bako PESERVIS Vráble  sporák komb. Mora byt č. 3 218,00 €  25.1.2017
 15/2017  Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava  publikácia Záverečný účet obce 14,20 €  24.1.2017
14/2017 Centrálny depozitár cenných papierov vedenie účtu majiteľa CP 432,00 € 23.1.2017
 13/2017  Belan Peter Veľký Ďur  servis a oprava dverí bytovka 70,00 €  23.1.2017
 12/2017 RTVS, s.r.o. Bratislava úhrada za služby verejnosti január-marec 2017 13,92 € 20.1.2017
 11/2017 SPP, a.s. Bratislava zemný plyn Požiarna zbrojnica 1.1.-31.3.2017 11,00 € 18.1.2017
 10/2017 Edenred Bratislava stravné lístky 724,48 € 18.1.2017
 9/2017 ZSE Energia, a.s. Bratislava dodávka elektriny Požiarna zbrojnica od 1.1.2017 do 31.3.2017 37,97 €  17.1.2017
 8/2017  WebSupport s.r.o. Bratislava .sk doména telince.sk 28.1.2017-28.1.2018 14,28 € 16.1.2017
 7/2017 WebSupport s.r.o. Bratislava Custom hosting telince.sk 17.1.2017-17.1.2018 28,80 € 16.1.2017
 6/2017 innogy Slovensko s.r.o. Košice zemný plyn január 398,00 € 9.1.2017
5/2017 CBS spol. s r.o. Banská Bystrica kniha Tekov z neba 1. časť platby 176,00 € 5.1.2017
4/2017 RVC Nitra členský poplatok 2017 130,00 € 4.1.2017
3/2017 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis a služby k APV KORWIN január 47,80 € 4.1.2017
 2/2017 MAGNA ENERGIA Piešťany dodávka elektriny január 201,22 € 4.1.2017
 1/2017 ajfa+avis Žilina publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 € 4.1.2017

Zverejnené dokumenty z predošlých rokov môžete nájsť na uvedených adresách:
– za rok 2016
– za rok 2015
– za rok 2014
– za rok 2013

– za rok 2012
– za rok 2011