Zverejňovanie dokumentov za rok 2013

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Dokumenty sú uložené vo formáte JPG, GIF, ktorý dokáže otvoriť každý operačný systém a vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov, môžete si ho nainštalovať z tejto www adresy.

ROK 2013

OBJEDNÁVKY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
1/2013

ZMLUVY

Poradové číslo Dodávateľ Odberateľ Predmet Dátum pridania
34/2013 Prima banka Slovensko, a.s. Obec Telince Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere 12/003/09 Dodatok č.1 6.12.2013
33/2013 Prima banka Slovensko, a.s. Obec Telince Zmluva o termínovanom úvere č. 12/012/13 6.12.2013
32/2013 GREP Slovakia, s.r.o. Obec Telince Zmluva o dielo 19.11.2013
31/2013 ZSE Energia, a. s. Obec Telince Zmluva o združenej dodávke elektriny 18.11.2013
30/2013 Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Telince Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatel’a do distribučnej sústavy 18.11.2013
29/2013 Ing. Kristína Ostrožlíková Obec Telince Zmluva o manažmente verejného obstarávania 04.11.2013
28/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Telince Zmluva o dodávke plynu 25.10.2013
27/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Telince Zmluva o dodávke plynu 25.10.2013
26/2013 Obec Telince Peter Žák Nájomná zmluva 29.8.2013
25/2013 Obec Telince Ján Teliar Nájomná zmluva 29.8.2013
24/2013 ZSE Energia, a. s. Obec Telince Zmluva o združenej dodávke elektriny 7.8.2013
23/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Telince Zmluva o dodávke plynu 7.8.2013
22/2013 Unigastro, s.r.o. Obec Telince Zmluva na zabezpečenie stravovania 1.8.2013
21/2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Obec Telince Dodatok č.1/2013 k Dohode o poskytnutí príspevku na ochranu pred povodňami 22.7.2013
20/2013 Obec Čifáre Obec Telince Zmluva o nájme obecného majetku2 2.7.2013
19/2013 Obec Čifáre Obec Telince Zmluva o nájme obecného majetku 2.7.2013
18/2013 Obec Čifáre Obec Telince Zmluva o nájme obecného majetku 1.7.2013
17/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Obvodný úrad
Nitra
Obec Telince Zmluva na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 24.6.2013
16/2013 Obec Telince Ján Teliar Nájomná zmluva-Teliar 3.6.2013
15/2013 Obec Telince Tibor Dubeň Zmluva č.01/2013 o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce Telince 23.5.2013
14/2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Obec Telince Dohoda o poskytnutí príspevku na ochranu pred povodňami 26.4.2013
13/2013 Slovak Telekom, a.s Obec Telince Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych služieb 26.4.2013
12/2013 Obec Čifáre Obec Telince Zmluva o nájme obecného majetku 24.4.2013
11/2013 Obec Čifáre Obec Telince Zmluva o nájme obecného majetku 23.4.2013
10/2013 Obec Telince Vladimír Hédervári Nájomná zmluva 15.4.2013
9/2013 Slovak Telekom, a.s Obec Telince Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26.3.2013
8/2013 Daňový úrad Nitra Obec Telince Dohoda o elektronickom doručovaní 22.3.2013
7/2013 Slovak Telekom, a.s Obec Telince Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-Špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia 21.3.2013
6/2013 Ing. Jozef Adamkovič Obec Telince Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 14.3.2014
5/2013 Okresný súd Nitra Obec Telince Dohoda o zabezpečení povinnej práce 14.2.2013
4/2013 Okresný súd Nitra Obec Telince Dohoda o zabezpečení povinnej práce 14.2.2013
3/2013 Obec Čifáre Obec Telince Zmluva o nájme obecného majetku 11.2.2013
2/2013 Obec Čifáre Obec Telince Zmluva o nájme obecného majetku 29.1.2013
1/2013 Greenpoint, s.r.o. Obec Telince Zmluva o prenájme poľnohospodárskych pozemkov 15.1.2013

FAKTÚRY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
225/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 48,25€ 31.12.2013
224/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody KD 5,08€ 31.12.2013
223/2013 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 40,69€ 31.12.2013
222/2013 Tekovská ekologická s.r..o vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2013 615,03€ 31.12.2013
221/2013 Slovak Telekom a.s. hlasové služby 12/2013 32,17€ 31.12.2013
220/2013 Frohlich Ján Nová VEs n/Ž výkon technika PO A BOZP IV.Q.2013 66,39€ 31.12.2013
219/2013 ZSE Energia a.s. vyučtovanie el. požiarna zbrojnica 0,41€ 31.12.2013
218/2013 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie december 2013 320,00€ 31.12.2013
217/2013 JUDr. Ladislav Černák Maňa právne služby 12/2013 100,00€ 31.12.2013
216/2013 SPP a.s. plyn byt č. 3 4,60€ 30.12.2013
215/2013 ZSE Energia a.s. dodávka el. byt š. 3 10,18€ 30.12.2013
214/2013 BITCOMP Vráble kamerový systém 3500,00€ 30.12.2013
213/2013 JUDr. Ladislav Černák Maňa právne služby 7-11/2013 500,00€ 20.12.2013
212/2013 PROPOS Elektrik s.r.o. Dolný Ohaj rozvádzač VO 512,76€ 17.12.2013
211/2013 SPP, a.s. dodávka plynu 4,43€ 12.12.2013
210/2013 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 44,34€ 12.12.2013
209/2013 GREP SLOVAKIA s.r.o. rekonštrukcia verejného osvetlenia 15204,00€ 6.12.2013
208/2013 Slovak Telekom a.s. služby pevnej siete 11/2013 40,30€ 9.12.2013
207/2013 Združenie miest a obcí Slovenska členský príspevok 64,22€ 9.12.2013
206/2013 Tekovská ekologická s.r.o. vrecia na separovaný odpad 39,00€ 9.12.2013
205/2013 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz odpadu 11/2013 502,26€ 9.12.2013
204/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 11/2013 73,64€ 6.12.2013
203/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody 11/2013 1,27€ 6.12.2013
202/2013 MAGNA E.A. s.r.o. dodávka elektriny december 2013 384,49€ 4.12.2013
201/2013 RWE Gas Slovensko zemný plyn 387,00€ 4.12.2013
200/2013 Ing.Ondrej Csanda APV KORWIN a MSQL 2008 107,80€ 4.12.2013
199/2013 Prvá Komunálna Finančná a.s. poistenie majetku 116,83€ 3.12.2013
198/2013 INPROST s.r.o. Obecné noviny 2014 52,00€ 3.12.2013
197/2013 Poradca s.r.o. Práce a mzdy 2014 publikácia 58,00€ 3.12.2013
196/2013 TOPSET Solutions s.r.o. import údajov 72,00€ 3.12.2013
195/2013 UNIGASTRO Vráble stravovanie november 2013 390,40€ 2.12.2013
194/2013 Edenred Nitra stravné lístky 370,44€ 26.11.2013
193/2013 SPP, a.s. vyúčtovanie plynu byt č. 1 2,84€ 26.11.2013
192/2013 TOPSET Solutions s.r.o. program WinCITY Kataster 114,00€ 25.11.2013
191/2013 Hydromeliorácie š.p.Bratislava vyjadrenie k existencii HMZ 39,41€ 15.11.2013
190/2013 Slovak Telekom mobilné služby 58,97€ 12.11.2013
189/2013 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz odpadu 10/2013 997,65€ 12.11.2013
188/2013 Marián Bujalko Horný Ohaj nylon do kosačky 100,56€ 11.11.2013
187/2013 Ing.Ostrožlíková Kristína verejné obstarávanie 500,00€ 8.11.2013
186/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka október 2013 59,68€ 8.11.2013
185/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody október 2013 2,54€ 8.11.2013
184/2013 Slovak Telekom a.s. hlasové služby 10 2013 37,66€ 7.11.2013
183/2013 RWE Gas Slovensko dodávka plynu 11 2013 287,00€ 6.11.2013
182/2013 SPP a.s. dodávka plynu T 57 11,00€ 5.11.2013
181/2013 Ing. Ondrej Csanda servis APV KORWIN 11 2013 47,80€ 5.11.2013
180/2013 UNIGASTRO s.r.o. Vráble obedy október 2013 454,40€ 4.11.2013
179/2013 MAGNA E.A. dodávka elektriny 11 2013 384,49€ 31.10.2013
178/2013 Internet Mall Slovakia s.r.o. prehrávač do rozhlasovej ústredne 48,40€ 30.10.2013
177/2013 UNIGASTRO s.r.o. Vráble posedenie s dôchodcami večera 173,60€ 28.10.2013
176/2013 IURA EDITION predplatné Právo pre ROPO a obce 2014 68,40€ 24.10.2013
175/2013 Regionálna správa a údržba ciest vysprávka miestnych komunikácií 504,00€ 24.10.2013
174/2013 Ing.Ondrej Csanda Windows 7 173,00€ 16.10.2013
173/2013 Slovak Telekom a.s. mobilné službby 8.9.-7.10.2013 40,28€ 14.10.2013
172/2013 UNIGASTRO s.r.o stravovanie 9/2013 428,80€ 11.10.2013
171/2013 Tekovská ekologická vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2013 476,96€ 9.10.2013
170/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 9/2013 64,75€ 9.10.2013
169/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody 9/2013 8,89€ 9.10.2013
168/2013 Slovak Telekom a.s. hlasové služby 9/2013 38,83€ 9.10.2013
167/2013 ZSE Energia a.s. dodávka elektriny T 57 37,04€ 9.10.2013
166/2013 Ján Kurucz stravovanie júl 2013 28,80€ 9.10.2013
165/2013 RWE Gas Slovensko zemný plyn 10/2013 107,00€ 4.10.2013
164/2013 Ján Fröhlich Nová Ves nad Žitavou technik PO a BOZP III.Q.2013 66,39€ 4.10.2013
163/2013 ZSE Energia .a.s. dodávka elektriny 8,23€ 2.10.2013
162/2013 Ing.Ondrej Csanda Nové Zámky služby k APV KORWIN 47,80€ 2.10.2013
161/2013 MAGMA E.A. Piešťany dodávka elektriny 10/2013 384,49€ 2.10.2013
160/2013 SPP a.s. Bratislava vyučtovanie plyn byt č. 12 -5,28€ 25.9.2013
159/2013 Poradca s.r.o. Žilina Verejná správa 2014 33,00€ 25.9.2013
158/2013 Edenred Nitra stravné lístky 368,64€ 25.9.2013
157/2013 AGF INVEST, s.r.o. Vráble reťaz na pílu, pilník na pílu 16,44€ 17.9.2013
156/2013 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2013 441,56€ 16.9.2013
155/2013 Štefan Pisár Kalná nad Hronom výlet na kúpalisko preprava autobusom 200,26€ 16.9.2013
154/2013 Prvá komunálna finančná a.s. poistenie majetku 1.10.-31.12.2013 116,83€ 16.9.2013
153/2013 VALA-Ing. Varga Ladislav Zlaté Moravce oprava verejného osvetlenia po zásahu bleskom 944,30€ 11.9.2013
152/2013 VALA-Ing. Varga Ladislav Zlaté Moravce oprava miestneho rozhlasu po zásahu bleskom 629,65€ 11.9.2013
151/2013 VALA-Ing. Varga Ladislav Zlaté Moravce oprava zosilovacej súpravy MR po zásahu bleskom 439,95€ 11.9.2013
150/2013 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 8.8.-7.9.2013 40,79€ 11.9.2013
149/2013 RVC Nitra seminár Prejednávanie priestupkov 55,00€ 10.9.2013
148/2013 Signo s.r.o. vlajka SR a EÚ 28,56€ 10.9.2013
147/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody KD 1,27€ 9.9.2013
146/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 8/2013 82,54€ 9.9.2013
145/2013 Slovak Telekom hlasové služby 8/2013 42,83€ 9.9.2013
144/2013 Národné informačné stredisko SR export údajov z registra nehnuteľností 120,00€ 9.9.2013
143/2013 Poradca s.r.o. Verejná správa 2014 33,00€ 4.9.2013
142/2013 MAGNA E.A. dodávka elektriny 9/2013 384,49€ 4.9.2013
141/2013 SPP a.s. zemný plyn 10,00€ 4.9.2013
140/2013 Ing. Ondrej Csanda servisná činnosť k APV KORWIN 9/2013 47,80€ 4.9.2013
139/2013 RWE Gas Slovensko zemný plyn 9/2013 28,00€ 4.9.2013
138/2013 UNIGASTRO Vráble obedy august 2013 377,60 4.9.2013
137/2013 Ing. Jozef Maczwalda dokumentácia a školenie CO 170,00€ 16.8.2013
136/2013 Unimont Jókay revízia kotla 77,00€ 16.8.2013
135/2014 Slovak Telekom mobilné služby 8.7.-7.8.2013 47,29€ 12.8.2013
134/2013 Poradca podnikateľa Finančný spravodajca 2014 19,98€ 9.8.2013
133/2013 IURA EDITION predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2013-10/2014 69,60€ 8.8.2013
132/2013 Tekovská ekologická vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2013 612,65€ 8.8.2013
131/2013 SPP a.s. zemný plyn T 57 19.7.-31.10.2013 11,00€ 7.8.2013
130/2013 Slovak Telekom hlasové služby 8/2013 50,95€ 7.8.2013
129/2013 MAGNA E.A. dodávka elektriny 8/2013 384,49€ 7.8.2013
128/2013 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť k APV KORWIN 47,80€ 6.8.2013
127/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody KD 8/2013 1,27€ 6.8.2013
126/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 8/2013 79,99€ 6.8.2013
125/2013 RWE Gas Slovensko zemný plyn 8/2013 16,00€ 6.8.2013
124/2013 Marián Bujalko Horný Oháj nylon do kosačky 56,72€ 31.7.2013
123/2013 RWE Gas Slovensko vyučtovanie plynu OcÚ -217,46€ 29.7.2013
122/2013 Edenred Nitra stravné lístky 491,52€ 29.7.2013
121/2013 AGF INVEST s.r.o. Vráble oprava kosačky 32,40€ 29.7.2013
120/2013 Unimont-JOKAY revízia kotlov 480,50€ 29.7.2013
119/2013 SPP, a.s. vyučtovanie dodávky plynu T 57 -75,42€ 29.7.2013
118/2013 Obec Čifáre nájom traktoru s kosačkou 665,00€ 16.7.2013
117/2013 SLOVAK TELEKOM a.s. mobilné služby 8.6.-7.7.2013 41,78€ 15.7.2013
116/2013 SPP, a.s. vyúčtovanie dodávky plynu T 57 -21,43€ 12.7.2013
115/2013 ZSE Energia, a.s. dodávka elektriny T 57 1.7.-30.9.2013 37,04€ 12.7.2013
114/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody KD 2,54€ 11.7.2013
113/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 6/2013 97,76€ 11.7.2013
112/2013 SLOVAK TELEKOM a.s. hlasové služby 6/2013 33,52€ 10.7.2013
111/2013 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 348,16€ 4.7.2013
110/2013 JUDr. Černák právne služby 6/2013 100,00€ 4.7.2013
109/2013 Kurucz Ján stravovanie dôchodcovia 31,80 € 3.7.2013
108/2013 Fröhlich Ján PO a BOZP za II.Q.2013 66,39 € 3.7.2013
107/2013 Ing. Ondrej Csanda servis APV KORWIN 47,80 € 3.7.2013
106/2013 MAGNA EA s.r.o dodávka elektriny júl 2013 384,49€ 3.7.2013
105/2013 VALA-Ing.Varga Ladislav oprava verejného osvetlenia 111,45€ 25.6.2013
104/2013 Slovak Telekom služby v mobilnej sieti 41,39€ 14.6.2013
103/2013 RUDYX Vráble olej motorový 36,90€ 13.6.2013
102/2013 MAGNA EA s.r.o. dodávka elektriny jún 2013 384,49€ 11.6.2013
101/2013 Tekovská ekologická zber odpadu máj 2013 600,00€ 11.6.2013
100/2013 Tekovská ekologická s.r.o. zber separovaného odpadu 24,01€ 11.6.2013
99/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka máj 2013 73,64€ 11.6.2013
98/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody KD máj 2013 1,27€ 11.6.2013
97/2013 Slovak Telekom hlasové služby máj 2013 43,02€ 6.6.2013
96/2013 AGF INVEST s.r.o. oprava kosačky 60,05€ 6.6.2013
95/2013 Kurucz Ján stravovanie máj 2013 32,40€ 5.6.2013
94/2013 JUDr. Ladislav Černák právne služby máj 2013 100,00€ 5.6.2013
93/2013 Ing. Ondrej Csanda APV KORWIN jún 2013 47,80€ 5.6.2013
92/2013 RWE Gas Slovensko zemný plyn jún 2013 23,00€ 5.6.2013
91/2013 Prvá komunálna finančná, a.s. poistenie majetku 1.7.-30.9.2013 116,83€ 3.6.2013
90/2013 RVC Nitra akreditovaný kurz 230,00€ 23.5.2013
89/2013 Rudolf Šmehil RUDYX krovinorez FS 450 760,00€ 23.5.2013
88/2013 Poradca s.r.o. poradca 2014 29,40€ 23.5.2013
87/2013 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky 491,52€ 14.5.2013
86/2013 RENOTRAKT Mihálik Dušan ťahanie a preplachovanie ČOV 70,00€ 14.5.2013
85/2013 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 8.4.-7.5.2013 59,33€ 13.5.2013
84/2013 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu, vrecia 945,74€ 13.5.2013
83/2013 Kurucz Ján stravovanie dôchodcovia 4/2013 33,60€ 10.5.2013
82/2013 MAGNA EA s.r.o. dodávka elektriny máj 2013 384,49€ 9.5.2013
81/2013 Slovak Telekom a.s. hlasové služby 4/2013 44,75€ 9.5.2013
80/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 110,46€ 9.5.2013
79/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody KD 1,27€ 9.5.2013
78/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oprava vodovodnej prípojky 55,34€ 9.5.2013
77/2013 Poradca s.r.o. Žilina balíček Miestne dane 8,90€ 6.5.2013
76/2013 RWE Gas Slovensko zemný plyn máj 2013 36,00€ 6.5.2013
75/2013 Ing Csanda Ondrej servis k APV KORWIN 5/2013 47,80€ 6.5.2013
74/2013 Poradca s.r.o. Žilina predplatné poradca 2014 záloha 29,40€ 6.5.2013
73/2013 SPP, a.s. Bratislava dodávka plynu T 57 1.5.-18.7.2013 49,00€ 3.5.2013
72/2013 JUDr. Černák Ladislav právne služby apríl 2013 100,00€ 2.5.2013
71/2013 Obec Čifáre zber a odvoz konárov 306,00€ 30.4.2013
70/2013 Slovak Telekom a.s. doplatok za mobil NEXUS 4 9,00€ 29.4.2013
69/2013 FaxCOPY tlačiareň HP Deskjet 139,28€ 24.4.2013
68/2013 FORTE Acoustic, s.r.o. reprosústava mixážny pult 586,99€ 23.4.2013
67/2013 SLOVGRAM odmeny umelcom za verejný prenos 33,50€ 22.4.2013
66/2013 VIKtÓRIA-HÁMOR nylon do kosačky 96,00€ 18.4.2013
65/2013 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 8.3.-7.4.2013 65,82€ 12.4.2013
64/2013 ZSE Energia a.s. dodávka elektriny T 57 1.4.-30.6.2013 37,04€ 9.4.2013
63/2013 Ján Kurucz obedy dôchodcovia marec 2013 28,50€ 9.4.2013
62/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody KD marec 2013 2,54€ 9.4.2013
61/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 3/2013 91,42€ 9.4.2013
60/2013 Slovak Telekom a.s. hlasové služby marec 2013 50,09€ 9.4.2013
59/2013 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2013 364,80€ 9.4.2013
58/2013 Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochobce členský príspevok 15,48€ 9.4.2013
57/2013 RWE Gas Slovensko zemný plyn apríl 2013 136,00€ 5.4.2013
56/2013 Fröhlich Ján zmluvný výkon technika PO a BOZP I.Q.2013 66,39€ 4.4.2013
55/2013 Ing-Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT servisná činnosť k APV KORWIN apríl 2013 47,80€ 4.4.2013
54/2013 IURA EDITION s.r.o. právo pre ROPO a obce 2013 43,00€ 3.4.2013
53/2013 MAGNA E.A. dodávka elektriny apríl 2013 384,49€ 3.4.2013
52/2013 VALA Ing.Ladislav Varga oprava verejného osvetlenia 176,53€ 2.4.2013
51/2013 JUDr. Černák Ladislav právne služby marec 2013 100,00€ 2.4.2013
50/2013 Obec Čifáre odhŕňanie snehu 425,00€ 2.4.2013
49/2013 Poradca s.r.o. Žilina mesačník 1000 riešení 2013 28,60€ 2.4.2013
48/2013 RVC Nitra školenie 12,00€ 26.3.2013
47/2013 RVC Nitra školenie 20,00€ 26.3.2013
46/2013 Edenred Nitra stravné lístky 368,64€ 22.3.2013
45/2013 Tekovská ekologická s.r.o. odvoz a zneškodnenie odpadu 2/2013 392,03€ 14.3.2013
44/2013 Tekovská ekologická s.r.o. odvoz separovaného odpadu 23,18€ 14.3.2013
43/2013 Ing. Jozef Adamkovič audit účtovnej závierky za rok 2012 900,00€ 14.3.2013
42/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 2/2013 101,58€ 13.3.2013
41/2013 RENOTRAKT Vráble ťahanie a preplachovanie ČOV 70,00€ 13.3.2013
40/2013 Slovak Telekom za mobilné služby 8.2.-7.3.2013 84,58€ 13.3.2013
39/2013 Prvá komunálna finančná a.s. poistenie majetku 1.4.-30.6.2013 116,83€ 11.3.2013
38/2013 Kurucz Ján stravovanie február 2013 31,50€ 11.3.2013
37/2013 VALA-Ing.Ladislav Varga oprava verejného osvetlenia 105,36€ 7.3.2013
36/2013 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť k APV KORWIN 3/2013 47,80€ 7.3.2013
35/2013 MAGNA E.A. dodávka elektriny marec 2013 384,49€ 7.3.2013
34/013 Slovak Telekom hlasové služby 1.2.-28.2.2013 43,58€ 7.3.2013
33/2013 RWE Gas Slovensko zemný plyn 1.3.-31.3.2013 326,00€ 7.3.2013
32/2013 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby február 2013 100,00€ 1.3.2013
31/2013 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby január 2013 100,00€ 26.2.2013
30/2013 T-Mobile Bratislava za mobilné služby 8.1.-7.2.2013 52,19€ 13.2.2013
29/2013 ZSE Energia a.s. Bratislava dodávka el. energie byt č. 1 -35,12€ 13.2.2013
28/2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra dodávka vody bytovka január 2013 72,37€ 8.2.2013
27/2013 Ján Kurucz Hontianska Vrbica stravovanie január 2013 28,80€ 8.2.2013
26/2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej siete január 2013 39,76€ 7.2.2013
25/2013 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov za vývoz a zneškodnenie odpadu január 2013 553,07€ 7.2.2013
24/2013 RWE Gas Slovensko zemný plyn február 2013 379,00€ 7.2.2013
23/2013 SPP a.s. Bratislava zemný plyn T 57 1.2.-30.4.2013 49,00€ 6.2.2013
22/2013 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny február 2013 384,49€ 6.2.2013
21/2013 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servisná činnosť k APV KORWIN 47,80€ 6.2.2013
20/2013 SPP a.s. Bratislava vyučtovanie plyn byt č.1 -2,90€ 29.1.2013
19/2013 Edenred Nitra stravné lístky 368,64€ 29.1.2013
18/2013 SPP a.s. Bratislava vyučtovanie plynu byt č. 1 -193,43€ 25.1.2013
17/2013 centrálny depozitár CP Bratislava za vedenie účtu majiteľa CP 27,85€ 23.1.2013
16/2013 SPP a.s. Bratislava vyučtovanie dodávky plynu T 57 -57,06€ 23.1.2013
15/2013 RVC Nitra manuál osvedčovanie listín a podpisov 6,00€ 23.1.2013
14/2013 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu byt č. 1 vyučtovanie 192,03€ 23.1.2013
13/2013 WebSupport s.r.o. Bratislava doména telince.sk 28.1.2013-28.1.2014 14,76€ 21.1.2013
12/2013 WebSupport s.r.o. Bratislava custom hosting 17.1.2013-17.1.2014 28,80€ 21.1.2013
11/2013 ZSE Energia a.s.Bratislava dodávka elektriny byt č. 1 66,41€ 18.1.2013
10/2013 ZSE Energia a.s. Bratislava dodávka elektriny T 57 1.1.-31.3.2013 37,04€ 18.1.2013
9/2013 MAGNA e.a. Piešťany vyučtovanie dodávky elektriny -247,49€ 17.1.2013
8/2013 Poradca podnikateľa Žilina finančný spravodajca 2013 11,30€ 16.1.2013
7/2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava príprava údajov z katastra 9,00€ 10.1.2013
6/2013 Ing. Ondej Csanda Nové Zámky servisná činnosť k APV KORWIN 47,80€ 4.1.2013
5/2013 SPP, a.s. Bratislava zemný plyn byt č. 1 4,00€ 4.1.2013
4/2013 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny január 2013 384,49€ 4.1.2013
3/2013 INPROST s.r.o. Bratislava Obecné noviny 2013 52,00€ 4.1.2013
2/2013 ajfa+avis Žilina publikácia pre mzdové účtovníčky 2013 49,50€ 4.1.2013
1/2013 RWE Gas Slovensko zemný plyn január 2013 453,00€ 4.1.2013

Zverejnené dokumenty z roku 2012 pre Obec Telince môžete vidieť na tejto www adrese.
Zverejnené dokumenty z roku 2011 pre Obec Telince môžete vidieť na tejto www adrese.