Zverejňovanie dokumentov za rok 2017

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Dokumenty sú uložené vo formáte JPG, GIF, ktorý dokáže otvoriť každý operačný systém a vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov, môžete si ho nainštalovať z tejto www adresy.

ROK 2017

OBJEDNÁVKY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
5/2017 Nikodém Ondrejmiška Machulince rekonštrukcia hlavného rozvádzača, kontrola el. vedenia pre vykurovanie v KD   20.11.2017
 4/2017 Manos Consulting s.r.o. Nitra príprava žiadostí o NFP a obstarávanie k žiadostiam o NFP – Technika, Špotrovisko  2280,00 €  14.11.2017
 3/2017  SH – klampiarstvo Tajná rekonštrukcia balkónov na bytovke   02.08.2017
 2/2017  RSaÚC Nitra, stredisko Vráble oprava miestnej komunikácie na vinohrady    19.05.2017
 1/2017  NOVID s.r.o. Vráble  revízia kotlov v bytovke    18.4.2017

ZMLUVY

Poradové číslo Dodávateľ Odberateľ Predmet Dátum pridania
         
32/2017 Obec Telince Peter Križák Zmluva o dielo 29.12.2017
31/2017 Obec Telince BitComp s.r.o. Kúpna zmluva 27.09.2017
30/2017 Obec Telince Peceková Dagmar Nájomná zmluva sc12 18.09.2017
29/2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Telince Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy 08.09.2017
28/2017 Obec Telince Žák Peter Nájomná zmluva BD07 04.09.2017
27/2017 ZSE Energia, a. s. Obec Telince Dodatok Ponuka E.Benefit 23.08.2017
26/2017 ZSE Energia, a. s. Obec Telince Zmluva o združenej dodávke elektriny 23.08.2017
25/2017 Obec Telince Kollár Tibor  Zmluva o prenájme hrobového miesta 17.08.2017
24/2017 Obec Telince Kollár Tibor  Zmluva o prenájme hrobového miesta 17.08.2017
23/2017 Obec Telince Antala Pavol Nájomná zmluva BD12 30.06.2017
22/2017 Obec Telince Franc Jozef  Nájomná zmluva BD11 30.06.2017
21/2017 Obec Telince Mócik Adrián Nájomná zmluva BD10 30.06.2017
20/2017 Obec Telince Toporcerová Petra  Nájomná zmluva BD09 30.06.2017
19/2017 Obec Telince Szurdi Gabriel  Nájomná zmluva BD08 30.06.2017
18/2017 Obec Telince Papučová Anna  Nájomná zmluva BD07 30.06.2017
17/2017 Obec Telince Valkovičová Zuzana  Nájomná zmluva BD06 30.06.2017
16/2017 Obec Telince Danková Mária  Nájomná zmluva BD05 30.06.2017
15/2017 Obec Telince Král Robert  Nájomná zmluva BD04 30.06.2017
14/2017 Obec Telince Mäsiarová Monika  Nájomná zmluva BD03 30.06.2017
13/2017 Obec Telince Németh Peter Nájomná zmluva BD02 30.06.2017
12/2017 Obec Telince Haulišová Milada Nájomná zmluva BD01 30.06.2017
11/2017 Obec Telince Irena Eichlerová Zmluva o prenájme hrobového miesta 28.06.2017
10/2017 Obec Telince Irena Eichlerová Zmluva o prenájme hrobového miesta 28.06.2017
09/2017 SITI s.r.o. Obec Telince Zmluva o poskytnutí služieb 19.06.2017
08/2017 Obec Telince Dušková Beata Zmluva o prenájme hrobového miesta 12.06.2017
07/2017 Obec Telince Dušková Beata Zmluva o prenájme hrobového miesta 12.06.2017
06/2017 Obec Telince Dušková Beata Zmluva o prenájme hrobového miesta 12.06.2017
05/2017 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra Obec Telince Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 24.04.2017
04/2017 Slovak Telekom, a.s. Obec Telince Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 17.03.2017
03/2017 Ing. Jozef Adamkovič Obec Telince Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 08.03.2017
02/2017 Obec Telince Zdenko Mlynčok Zmluva o prenájme hrobového miesta 08.02.2017
01/2017 Obec Telince Pavel Sulai Zmluva o prenájme hrobového miesta 09.01.2017

 

FAKTÚRY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
237/2017 adways Valent Matej polokošele a zástery na Gastrofest 157,05 € 31.12.2017
236/2017 MAGNA ENERGIA dodávka elektriny vyúčtovanie 118,91 € 31.12.2017
235/2017 SPP, a.s. dodávka plynu T 57 vyúčtovanie 2,38 € 31.12.2017
234/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s dodávka vody OcÚ december 2,59 € 31.12.2017
233/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka december 103,70 € 31.12.2017
232/2017 Poradca podnikateľa s.r.o. Finančný spravodajca 2017 vyúčtovanie 7,45 € 31.12.2017
231/2017 Slovak Telekom a. s. telekomunikačné služby – mobil 36,98 € 31.12.2017
230/2017 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby pevnej siete december 31,36 € 31.12.2017
229/2017 ZSE Energia a.s. vyúčtovanie dodávky elektriny T 57 3,66 € 31.12.2017
228/2017 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu december 320,54 € 31.12.2017
227/2017 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie december 310,40 € 29.12.2017
226/2017 WOLTERS KLUWER s.r.o. publikácia Susedské spory v obci 26,10 € 20.12.2017
225/2017 PROPOS Elektrik Dolný Ohaj oprava verejného osvetlenia 164,40 € 20.12.2017
224/2017 UNIGASTRO s.r.o. Vráble večera na posedenie s dôchodcami 299,00 € 15.12.2017
223/2017 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu november 439,70 € 12.12.2017
222/2017 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 8.11.-7.12.2017 mobil 37,43 € 12.12.2017
221/2017 PKF a.s.  Nitra poistenie majetku 1.1.-31.3.2018 96,51 € 12.12.2017
220/20017 Tihamér Szolnoki Vráble oprava kúrenia OcÚ 32,00 € 12.12.2017
219/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ november 2,59 € 12.12.2017
218/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka november 110,18 € 12.12.2017
217/2017 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby november 32,06 € 12.12.2017
216/2017 Innogy Slovensko s.r.o. zemný plyn december 294,00 € 12.12.2017
215/2017 KEO s.r.o. Záhorce ročná licencia KEO WIN 56,52 € 12.12.2017
214/2017 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN december 47,58 | 12.12.2017
213/2017 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu – kontajnery 1895,73 € 12.12.2017
212/2017 MANOS CONSULTING, s.r.o. spracovanie žiadosti a verejné obstarávanie „Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov“ 1020,00 € 12.12.2017
211/2017 MANOS CONSULTING, s.r.o. spracovanie žiadosti a verejné obstarávanie „Výstavba viacúčelového ihriska“ 1260,00 € 12.12.2017
210/2017 Edenred Slovakia s.r.o. stravné lístky 143,98 € 6.12.2017
209/2017 Marián Bujalko Horný Oháj údržba kosačky 53,60 € 6.12.2017
208/2017 MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny december 212,45 € 6.12.2017
207/2017 INPROSST S.r.o. Bratislava predplatné Obecné noviny 2018 67,60 € 6.12.2017
206/2017 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie november 377,60 € 1.12.2017
205/2017 Tihamér Szolnoki Vráble oprava radiátorov bytovka + OcÚ 202,00 € 1.12.2017
 204/2017 Združenie miest a obcí Slovenska členský príspevok na rok 2018 69,14 € 1.12.2017
203/2017 SH Klampiarstvo s.r.o. Tajná rekonštrukcia strechy KD 12413,63 € 20.11.2017
202/2017 Ing. Ondrej Csanda licencia na IS KORWIN 600,00 € 20.11.2017
201/2017 AM-studio s.r.o. Topoľčany projekt pre územné rozhodnutie „Viacúčelové ihrisko“ 240,00 € 15.11.2017
200/2017 Slovak Telekom a.s. poplatky za mobilné služby 35,48 € 13.11.2017
199/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s dodávka vody OcÚ 1,30 € 13.11.2017
198/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka október 95,92 € 13.11.2017
197/2017 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu – zmesový komunálny odpad 694,12 € 13.11.2017
196/2017 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu – objemný odpad 27,94 € 13.11.2017
195/2017 Slovak Telekom a.s. hlasové služby 31,56 € 10.11.2017
194/2017 Innogy Slovensko zemný plyn november 218,00 € 10.11.2017
193/2017 CHudý Jozef-Geodetické práce Vráble zameranie parciel 329/1,329/2 a vyhotovenie elaborátu v digitálnej forme 265,00 € 7.11.2017
192/2017 Ing. Ondrej Csanda servisná činnosť a služby k APV KORWIN november 47,80 € 7.11.2017
191/2017 Wolters Kluwer s.r.o. predplatné mesačníka Právo pre ROPO a obce 2018 77,40 € 7.11.2017
190/2017 MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny november 212,45 € 7.11.2017
189/2017 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie október 364,80 € 2.11.2017
188/2017 NOVID s.r.o. Vráble revízia kotlov bytovka 1027,39 € 2.11.2017
187/2017 SH Klampiarstvo Tajná rekonštrukcia strechy KD 9000,00 € 31.10.2017
186/2017 ZSE Energia a.s. dodávka elektriny dom č. 12 2,06 € 25.10.2017
185/2017 Container Services kontajner 3768,00 € 23.10.2017
184/2017 RTVS, s.r.o. úhrada za služby verejnosti 10-12/2017 55,74 € 20.10.2017
183/2017 Poradca podnikateľa s.r.o. ročný prístup Verejná správa SSR 96,00 € 19.10.2017
182/2017 Wolters Kluwer s.r.o. publikácia Rozpočet obce a vyššieho územného celku 14,40 € 18.10.2017
181/2017 Obchod-SVK Stropkov vlajka SR + Vlajka EÚ 31,92 € 17.10.2017
180/2017 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu kontajnery 129,17 € 13.10.2017
179/2017 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu TKO 4265,60 € 13.10.2017
178/2017 Slovak Telekom a.s. poplatok za mobilné služby 34,79 € 12.10.2017
177/2017 ZSE Energia a.s. dodávka elektriny T 57 1.10.-30.11.2017 46,81 € 11.10.2017
176/2017 Innogy Slovensko zemný plyn 81,00 € 11.10.2017
175/2017 Slovak Telekom a.s. poplatky za telekomunikačné služby 32,77 € 11.10.2017
174/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 90,73 € 11.10.2017
173/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody OcÚ 1,30 € 11.10.2017
172/2017 Edenred Bratislava stravné lístky 1226,24 € 11.10.2017
171/2017 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis a služby k APV KORWIN október 47,80 € 4.10.2017
 170/2017 MUDr. Ľubomír Horák Vráble lekársky posudok Pišková Anastázia 20,00 € 4.10.2017
 169/2017 SPP, a.s.  zemný plyn T 57 1.10.-31.12.2017 11,00 € 4.10.2017
 168/2017 MAGNA ENERGIA Piešťany dodávka elektriny október 212,45 € 4.10.2017
 167/2017 UNIGASTRO s.r.o. Vráble  stravovanie september 355,20 € 2.10.2017
 166/2017 Marián Bujalko Horný Oháj nylon, batéria do trávneho traktora 144,80 € 2.10.2017
165/2017  Poradca s.r.o. Žilina  aktualizácie Úplné znenia zákonov 2018 predplatné 27,60 € 29.9.2017
164/2017 RAGO Štitáre zberač odpadkov, ometač prachu 54,69 € 26.9.2017
163/2017 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 2018 predplatné 98,00 € 25.9.2017
162/2017 Ekolglobal s.r.o. Žitavce vývoz a zneškodnenie odpadu – kontajnery 338,88 € 22.9.2017
161/2017 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s. Nová Bošáca elektronické prístupové práva modul Platforma SIMS 25 R modul sap s viazanosťou 12 mesiacov 216,00 € 21.9.2017
160/2017 HUDIKOP Ĺubomír Húdik čistenie priestranstva pri sýpke 1104,00 € 20.9.2017
159/2017 VEMAX Nitra kontrola a dodanie hasiacich prístrojov bytovka 319,32 € 18.9.2017
158/2017 PKF Nitra poistenie majetku 1.10.-31.12.2017 96,51 € 18.9.2017
157/2017 Tibor Bujalko, Horný Oháj oprava odtoku byt č. 4 Kráľ 170,00 € 11.9.2017
156/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 93,32 € 11.9.2017
155/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody OcÚ 3,89 € 11.9.2017
154/2017 innogy Slovensko zemný plyn 21,00 € 11.9.2017
153/2017 Tekovská ekologická vývoz a zneškodnenie odpadu 440,89 € 11.9.2017
152/2017 Slovak Telekom za služby mobilnej siete 36,48 € 11.9.2017
151/2017 SH Klampiarstvo Tajná rekonštrukcia balkónov bytovka 2947,20 € 11.9.2017
150/2017 Slovak Telekom a.s. za služby pevnej siete 33,43 € 6.9.2017
149/2017 Poradca, s.r.o. Žilina mesačník Práce a mzdy 2018 59,00 € 4.9.2017
148/2017 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servisná činnosť a služby k APV KORWIN 47,80 € 4.9.2017
147/2017 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie august 528,00 € 4.9.2017
146/2017 MAGNA ENERGIA dodávka elektriny september 212,45 € 4.9.2017
145/2017 Gurvay Mário, Čifáre 16 rekonštrukcia kúpelne byt č. 4 Kráľ              70,00 € 30.8.2017
144/2017 Marián Bujalko Horný Oháj nylon a olej do kosačiek 112,50 € 22.8.2017
143/2017 Panák Michal – MIPA tonery do tlačiarní 48,92 € 17.8.2017
142/2017 Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej siete 34,09 € 14.8.2017
141/2017 Tekovská ekologická vývoz a zneškodnenie odpadu 405,74 € 10.8.2017
140/2017 Slovak Telekom telekomunikačné služby júl 31,36 € 9.8.2017
139/2017 Innogy Slovensko, Košice zemný plyn august 12,00 € 9.8.2017
138/2017 EDENRED Bratislava stravné lístky 796,16 € 7.8.2017
137/2017 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servisná činnosť a služby k APV KORWIN 47,80 € 7.8.2017
136/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dodávka vody OcÚ 1.30 € 7.8.2017
135/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dodávka vody bytovka 76,48 € 7.8.2017
134/2017 Kanál servis Alexander Vereš vysokotlakové čistenie potrubia byt č.4 Kráľ 84,00 € 7.8.2017
133/2017 MAGNA ENERGIA Piešťany dodávka elektriny august 212,45 € 2.8.2017
132/2017 OBI Slovakia Nitra dlažba na opravu balkónov na bytovke 387,58 € 2.8.2017
131/2017 Poradca podnikateľa. s.r.o. Žilina Finančný spravodajca 2018 26,40 € 1.8.2017
130/2017 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie júl 416,00 € 1.8.2017
129/2017 BINS, s.r.o. Nitra plastové nádoby na odpad 120 l 102,00 € 1.8.2017
128/2017 Innogy Slovensko vyúčtovanie dodávky plynu – preplatok 187,24 € 26.7.2017
127/2017 RTVS za služby verejnosti júl-september 2017 55,74 € 24.7.2017
126/2017 KEO Záhorce aktualizácia KEO WIN 6/2017 13,50 € 24.7.2017
125/2017 Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej siete 34,88 € 19.7.2017
124/2017 O2 Slovakia, a.s. tvrdené sklo a puzdro pre MT Honor 8 49,95 € 14.7.2017
 123/2017 O2 Slovakia, a.s.  mobilný telefón Honor 8  32 GB modrý 434,00 € 14.7.2017
122/2017 Valent Matej – adways výroba reklamy gravírovanie pohárov, trofeje na ochutnávku vín 172,45 € 13.7.2017
121/2017 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 361,66 € 12.7.2017
120/2017  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dodávka vody bytovka jún 95,92 € 11.7.2017
119/ 2017  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  dodávka vody OcÚ jún 1,30 €  11.7.2017
 118/2017  DAMEDIS Brno  farby do tlačiarne 23,35 €  11.7.2017
117/2017 ZSE Energia, a.s. dodávka elektriny T 57 1.7.-30.9.2017 46,81 € 7.7.2017
116/2017 Slovak Telekom za služby pevnej siete 32,06 € 7.7.2017
115/2017 UNIGASTRO Vráble stravovanie jún 483,20 € 6.7.2017
114/2017 Ing. Ondrej Csanda servis a služby k APV KORWIN júl 47,80 € 6.7.2017
113/2017 MAGNA ENERGIA dodávka elektriny júl 212,45 €  4.7.2017
112/2017 SPP, a.s  zemný plyn T 57 1.7.-30.9.2017 11,00 €  4.7.2017
111/2017 SITI Komoča účastnícky poplatok 60,00 € 26.6.2017
110/2017 Marián Bujalko Horný Ohaj bubnová kosa Stella Garden 704,40 € 20.6.2017
109/2017 Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej siete 35,29 € 13.6.2017
108/2017 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu máj 558,27 € 12.6.2017
107/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dodávka vody bytovka máj 86,84 € 8.6.2017
106/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dodávka vodu OcU máj 1,30 € 8.6.2017
105/2017 Slovak Telekom, a.s. hlasové služby máj 31,44 € 7.6.2017
104/2017 Innogy Slovensko zemný plyn jún 20,00 € 7.6.2017
103/2017 JUDr. Ladislav Černák Maňa za poskytnuté právne služby 300,00 € 5.6.2017
102/2017 MUDr. Ľubomír Horák Vráble lekársky posudok – Kráľ Róbert 20,00 € 5.6.2017
101/2017 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN 47,80 € 5.6.2017
100/2017 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie máj 505,60 € 1.6.2017
99/2017 Marián Bujalko Horný Ohaj nylon, olej 86,80 € 1.6.2017
98/2017 Prvá Komunálna Finančná a.s. poistenie majetku 1.7.-30.9.2017 96,51 € 1.6.2017
97/2017 MAGNA ENERGIA Piešťany dodávka elektriny 212,45 € 1.6.2017
96/2017 Regionálna správa a údržba ciest oprava miestnej komunikácie 183,70 € 31.5.2017
95/2017 Národná geograficko informačná Nitra kolmá fotografia s katastrálnou mapou, počítačové upravenie kolmej mapy 750,00 € 31.5.2017
 94/2017  Poradca s.r.o. Žilina  predplatné poradca 2018 29,40 €  30.5.2017
93/2017 Edenred Bratislava stravné lístky 1011,20 € 24.5.2017
 92/2017 Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce členský príspevok na rok 2017 16,64 € 17.5.2017
91/2017 PORADCA s.r.o. Žilina predplatné poradca 2018 29,40 € 12.5.2017
90/2017 Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej siete 38,19 € 12.5.2017
89/2017 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz objemného odpadu 390,10 € 12.5.2017
88/2017 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz zmesového komunálneho odpadu 400,38 € 12.5.2017
87/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 112,78 € 12.5.2017
86/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ 1,30 € 12.5.2017
85/2017 Jozef Šmrhola – OLYMP kľúčenky a magnetky 298,68 € 12.5.2017
84/2017 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN 47,80 € 9.5.2017
83/2017 Slovak Telekom a.s. hlasové služby apríl 44,04 € 9.5.2017
82/2017 Innogy Slovensko zemný plyn máj 32,00 € 9.5.2017
81/2017 MUDr. Ľubomír Horák Vráble zdravotný posudok pre Ďurček František 20,00 € 5.5.2017
80/2017 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby poskytnuté v mesiaci apríl 100,00 € 5.5.2017
79/2017 DAMEDIS Brno farby do tlačiarní 19,49 € 4.5.2017
78/2017 Marián Bujalko Horný Ohaj oprava krovinorezu 82,40 € 3.5.2017
 77/2017 MAGNA ENERGIA dodávka elektriny máj 212,45 € 3.5.2017
76/2017 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie apríl 393,60 € 2.5.2017
75/2017 RVC Nitra školenie Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie a spoločenského protokolu na úradoch a školách 13,00 € 2.5.2017
74/2017 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava aktualizácia programov topset za rok 2017 120,00 € 21.4.2017
73/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka marec 71,29 € 20.4.2017
72/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ marec 1,30 € 20.4.2017
71/2017 RTVS, s.r.o. úhrada za služby verejnosti apríl-jún 2017 55,74 € 20.4.2017
70/2017 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie-Široččina“ členský poplatok za rok 2017 200,00 € 20.4.2017
69/2017 Edenred Bratislava stravné lístky 437,76 € 13.4.2017
68/2017 Tekovská ekologická, s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu marec 554,04 € 13.4.2017
67/2017 SLOVAK TELEKOM a.s. mobilné služby 34,93 € 12.4.2017
66/2017 ZSE Energia a.s. dodávka elektriny Požiarna zbrojnica 1.4.-30.6.2017 46,81 € 10.4.2017
65/2017 Innogy Slovensko s.r.o. Košice zemný plyn apríl 119,00 € 10.4.2017
64/2017 RTVS, s.r.o. Bratislava úhrada za služby verejnosti 293,94 € 7.4.2017
63/2017 SLOVAK TELEKOM a.s. hlasové služby marec 45,96 € 7.4.2017
62/2017 PROFI SERVIS SK Ivanka pri Nitre vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia bytovka 115,00 € 7.4.2017
61/2017 Ing. Ondrej Csanda, Nové Zámky za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN apríl 47,80 € 5.4.2017
60/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka – opravná faktúra 1,07 € 5.4.2017
59/2017 MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny apríl 212,45 € 4.4.2017
58/2017 SPP, a.s. Bratislava zemný plyn 1.4.-30.6.2017 Požiarna zbrojnica 11,00 € 4.4.2017
57/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. opravná faktúra na odber vody OcÚ -1,00 € 4.4.2017
56/2017 DAMEDIS Brno farba do tlačiarní – opravný doklad -17,26 € 4.4.2017
55/2017 JUDr. Ladislav Černák Maňa právne služby marec 100,00 € 3.4.2017
54/2017 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie marec 556,80 € 3.4.2017
53/2017 RENOTRAKT Alena Blaškovičová čistenie a ťahanie čističky pri bytovke 70,00 € 29.3.2017
52/2017 CBS spol. s r.o. Banská Bystrica kniha Tekov z neba 2. časť platby 154,00 € 29.3.2017
51/2017 DAMEDIS Brno oprava fa 29/2017 -8,84 € 22.3.2017
50/2017 Wolters Kluwer s.r.o. publikácia _Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve 21,49 € 22.3.2017
 49/2017  SLOVGRAM Bratislava za verejný prenos za prevádzku verejný rozhlas 38,50 € 21.3.2017
48/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 120,55 € 15.3.2017
47/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ 1,30 € 15.3.2017
46/2017 Slovak Telekom a.s.  Bratislava za služby mobilnej siete 34,99 € 13.3.2017
45/2017 Obec Čifáre odhŕňanie snehu 2.2.2017 50,00 € 10,.3.2017
44/2017 Obec Čifáre odhŕňanie snehu 1.2.2017 50,00 € 10.3.2017
43/2017 Obec Čifáre odhŕňanie snehu 12.1.2017 50,00 € 10.3.2017
42/2017 Obec Čifáre odhŕňanie snehu 4.1.2017 50,00 € 10.3.2017
41/2017 PKF a.s. Nitra poistenie majetku 1.4.-30.6.2017 96,51 € 8.3.2017
40/2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava za  služby pevnej siete február 46,70 € 8.3.2017
39/2017 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu február 395,61 € 8.3.2017
38/2017 innogy Slovensko s.r.o. Košice zemný plyn marec 287,00 € 8.3.2017
37/2017 MAGNA ENERGIA Piešťany dodávka elektriny marec 212,45 € 8.3.2017
36/2017 RETRANS TRUCK RENTAL Praha program Microsoft Office and Business 2013 109,00 € 8.3.2017
35/2017 Ing. Jozef Adamkovič Topoľčany audit účtovnej závierky za rok 2016 1000,00 € 8.3.2017
34/2017 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis a služby k APV KORWIN 47,80 € 7.3.2017
33/2017 Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce členské 2016 16,20 € 6.3.2017
32/2017 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie február 483,20 € 1.3.2017
31/2017 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby 100,00 € 1.3.2017
30/2017 DAMEDIS Brno farby do tlačiarní             17,26 € 14.2.2017
29/2017 DAMEDIS Brno farby do tlačiarní 50,86 € 14.2.2017
28/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 89,66 € 14.2.2017
27/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ 2,29 € 14.2.2017
26/2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby mobilnej siete 34,58 € 13.2.2017
25/2017 Tekovská ekologická, s.r.o.Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu január 398,00 € 10.2.2017
24/2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej siete 43,52 € 10.2.2017
23/2017 MAGNA ENERGIA Piešťany dodávka elektriny 211,29 € 10.2.2017
22/2017 Pavel Bako – PESERVIS Vráble sporák kombi MORA byty č. 4 a 7 436,00 € 7.2.2017
21/2017 innogy Slovensko s.r.o. Košice zemný plyn február 333,00 € 7.2.2017
 20/2017 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis a služby k APV KORWIN 47,80 € 6.2.2017
 19/2017 UNIGASTRO, s.r.o. Vráble stravovanie január 409,60 € 2.2.2017
 18/2017 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby január 100,00 € 2.2.2017
 17/2017  KEO Záhorce aktualizácia KEO WIN 2017/003 13,50 € 31.1.2017
16/2017  Pavel Bako PESERVIS Vráble  sporák komb. Mora byt č. 3 218,00 €  25.1.2017
 15/2017  Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava  publikácia Záverečný účet obce 14,20 €  24.1.2017
14/2017 Centrálny depozitár cenných papierov vedenie účtu majiteľa CP 432,00 € 23.1.2017
 13/2017  Belan Peter Veľký Ďur  servis a oprava dverí bytovka 70,00 €  23.1.2017
 12/2017 RTVS, s.r.o. Bratislava úhrada za služby verejnosti január-marec 2017 13,92 € 20.1.2017
 11/2017 SPP, a.s. Bratislava zemný plyn Požiarna zbrojnica 1.1.-31.3.2017 11,00 € 18.1.2017
 10/2017 Edenred Bratislava stravné lístky 724,48 € 18.1.2017
 9/2017 ZSE Energia, a.s. Bratislava dodávka elektriny Požiarna zbrojnica od 1.1.2017 do 31.3.2017 37,97 €  17.1.2017
 8/2017  WebSupport s.r.o. Bratislava .sk doména telince.sk 28.1.2017-28.1.2018 14,28 € 16.1.2017
 7/2017 WebSupport s.r.o. Bratislava Custom hosting telince.sk 17.1.2017-17.1.2018 28,80 € 16.1.2017
 6/2017 innogy Slovensko s.r.o. Košice zemný plyn január 398,00 € 9.1.2017
5/2017 CBS spol. s r.o. Banská Bystrica kniha Tekov z neba 1. časť platby 176,00 € 5.1.2017
4/2017 RVC Nitra členský poplatok 2017 130,00 € 4.1.2017
3/2017 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis a služby k APV KORWIN január 47,80 € 4.1.2017
 2/2017 MAGNA ENERGIA Piešťany dodávka elektriny január 201,22 € 4.1.2017
 1/2017 ajfa+avis Žilina publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 € 4.1.2017

Zverejnené dokumenty z predošlých rokov môžete nájsť na uvedených adresách:
– za rok 2017
– za rok 2016
– za rok 2015
– za rok 2014
– za rok 2013

– za rok 2012
– za rok 2011