Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

                                                   OZNÁMENIE

 

     Obec Telince oznamuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie. Oznámenia doručujte na adresu:

                                               maria.szurdi@telince.sk