Zverejňovanie dokumentov za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

ROK 2016

OBJEDNÁVKY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
3 SH Klampiarstvo Tajná oprava strechy KD   2.11.2016
2 UNIMONT Zdenko Maďar Vráble doplnenie svetelného bodu verejného osvetlenia   23.6.2016
 1 NOVID Vráble  revízia kotlov 12 b.j. Telince   2.5.2016

ZMLUVY

Poradové číslo Dodávateľ Odberateľ Predmet Dátum pridania
11/2016 Dôvera Obec Telince Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 01.06.2016
10/2016 Topset Solution Obec Telince Zmluva o aktualizácii programov 11.05.2016
09/2016 Obec Telince Tibor Dubeň Zmluva č. 012016 o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce Telince 28.04.2016
08/2016 ENVI-PAK Obec Telince Zmluva č. ZNR0820201512 12.04.2016
07/2016 Slovgram Obec Telince Zmluva č. 1611969 v zmysle Autorského zákona 30.03.2016
06/2016 ENVI-PAK Obec Telince Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZNR0820201512 24.03.2016
05/2016 Ing. Jozef Adamkovič Obec Telince Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 22.03.2016
04/2016 Darton Obec Telince Zmluva o Dielo 14_2016 16.03.2016
03/2016 UPSVaR Nitra Obec Telince Dodatok č.2 k dohode zo dňa 30.05.2014 a k dodatku č. 1 zo dňa 19.08.2015 01.03.2016
02/2016 Tekovská ekologická Obec Telince Dodatok č.2 k Zmluve č. 100 0244 o vývoze triedeného odpadu  29.02.2016
01/2016 RWE Gas Slovensko Obec Telince Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu  01.02.2016

FAKTÚRY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
224/2016 Rímskokatolícky farský úrad Čifáre

Mgr. Peter Bucheň

za  elektrickú energiu spotrebovanú bezpečnostnou kamerou nainštalovanou na kostole – 140 kWh 89,60 € 31.12.2016
223/2016 SPP, a.s. vyúčtovanie spotreby plynu T 57 -2,82 € 31.12.2016
222/2016 Tekovská ekologická, s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu december 362,25 € 31.12.2016
221/2016 Poradca podnikateľa Žilina Finančný spravodajca 2016 – vyúčtovanie 13,67 € 31.12.2016
220/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 66,11 € 31.12.2016
219/2016 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie elektriny – T 57 -3,64 € 31.12.2016
218/2016 Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej siete 36,89 € 31.12.2016
217/2016 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava Aktualizácia programov WinCITY Kataster 4,20 € 31.12.2016
216/2016 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie december 374,40 € 31.12.2016
215/2016 Slovak Telekom a.s. za služby pevnej siete 40,67 € 31.12.2016
214/2016 MAGNA ENERGIA Piešťany vyúčtovanie dodávky elektriny Urbanko 1,95 € 31.12.2016
213/2016 MAGNA ENERGIA Piešťany vyúčtovanie dodávky elektriny 124,44 € 31.12.2016
212/2016 JUDr. Černák Ladislav Maňa za právne služby 100,00 € 31.12.2016
211/2016 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie-Širočina“ členský príspevok 8-12/2016 150,00 € 28.12.2016
210/2016 INPROST s.r.o. Bratislava tlačivá na daň z nehnuteľností 108,20 € 23.12.2016
209/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody OcÚ 1,30 € 12.12.2016
208/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody bytovka 97,22 € 12.12.2016
207/2016 Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej siete 8.11.-7.12.2016 34,88 € 12.12.2016
206/2016 Slovak Telekom a.s. za služby pevnej siete november 43,36 € 8.12.2016
205/2016 Komunálna poisťovňa a.s. úrazové poistenie UoZ 8.12.-31.5.2017 6,50 € 8.12.2016
204/2016 Innogy Slovensko Košice zemný plyn december 377,00 € 8.12.2016
203/2016 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu november 554,73 € 8.12.2016
202/2016 INPROST s.r.o. Bratislava Obecné noviny rok 2017 67,60 € 5.12.2016
201/2016 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky za servisnú činnosť k APV KORWIN december 2016 47,80 € 5.12.2016
200/2016 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany dodávka elektriny december 2016 201,22 € 5.12.2016
199/2016 KEO Záhorce ročná licencia KEO WIN 2017 50,04 € 5.12.2016
198/2016 ZMOS Bratislava členský príspevok 2017 67,49 € 5.12.2016
197/2016 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie – november 272,00 € 5.12.2016
196/2016 DAMEDIS Brno farby do tlačiarne 41,74 € 5.12.2016
195/2016 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby – november 100,00 € 5.12.2016
194/2016 Jozef Miklóš-UNIPROFI Vráble oprava byt č. 4 85,00 € 5.12.2016
193/2016 KEO Záhorce školenie KEO mzdy 38,00 € 28.11.2016
192/2016 Pavel Bako-PESERVIS Vráble sporák komb. 3 ks byty 5,6,8 633,00 € 29.11.2016
191/2016 UNIGASTRO s.r.o. Vráble večera na posedení s dôchodcami 266,00 € 25.11.2016
190/2016 Wolters Kluwer s.r.o. publikácia Zákon o odpadoch s komentárom 40,39 € 21.11.2016
189/2016 Prvá komunálna finančná a.s. poistenie majetku 1.1.-31.3.2017 96,51 € 21.11.2016
188/2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina Verejná správa SR – ročný prístup 96,00 € 21.11.2016
187/2016 SH Klampiarstvo Tajná oprava strechy KD 1500,00 € 18.11.2016
186/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 66,11 € 15.11.2016
185/2016 EDENRED Bratislava stravné lístky 405,59 € 15.11.2016
184/2016 Slovak Telekkom za služby mobilnej siete 8.10.-7.11.2016 35,24 € 14.11.2016
183/2016 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu z kontajnerov 518,31 € 11.11.2016
182/2016 Tekovská ekologická s.r.o.Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu október 792,41 € 11.11.2016
181/2016 Innogy Slovensko Košice zemný plyn november 279,00 € 11.11.2016
180/2016 Slovak Telekom za služby pevnej siete október 40,15 € 11.11.2016
179/2016 Kinekus Žilina termosky a dózy pre dôchodcov 406,39 € 11.11.2016
178/2016 BINS s.r.o. Nitra plastový kôš 50 l exteriérový 5 ks 177,00 € 7.11.2016
177/2016 JUDr. Ladislav Černák Maňa právne služby október 100,00 € 7.11.2016
176/2016 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis k APV KORWIN november 47,80 € 7.11.2016
175/2016 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany dodávka elektriny november 201,22 € 3.11.2016
174/2016 Wolters Kluwer s.r.o. predplatné Právo pre ROPO a obce 2017 74,40 € 2.11.2016
173/2016 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie október 2016 281,60 € 2.11.2016
172/2016 Rímskokatolícky farský úrad Čifáre za odber elektriny pre kamerový systém za rok 2015 46,35 € 24.10.2016
 171/2016  RTVS, s.r.o. Bratislava  úhrada za služby verejnosti október-december 13,92 €  24.10.2016
170/2016  Tekovská ekologická s.r.o.  vývoz a zneškodnenie odpadu 519,54 €  14.10.2016
169/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ 2,59 €  14.10.2016
168/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka september 88,14 € 14.10.2016
167/2016 Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej siete 35,51 € 12.10.2016
166/2016 Slovak Telekom a.s. za služby pevnej siete 40,27 € 7.10.2016
165/2016 Innogy Slovensko zemný plyn október 104,00 € 7.10.2016
164/2016 Ľubomír Húdik-HUDIKOP Veľký Ďur čistenie priestranstva – sýpka 2274,00 € 6.10.2016
163/2016  ZSE Energia, a.s.  dodávka elektriny T 57 v1.10.-30.11.2016 38,46 €  6.10.2016
162/2016 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis APV KORWIN 47,80 € 6.10.2016
161/2016 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny október 201,22 € 4.10.2016
160/2016 SPP, a.s. Bratislava zemný plyn T 57 1.10.-31.12.2016 11,00 € 4.10.2016
159/2016 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie september 284,80 € 3.10.2016
158/2016 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby  september 100,00 € 3.10.2016
157/2016 Poradca s.r.o. Žilina predplatné aktualizácií Úplné znenia zákonov 27,60 € 27.9.2016
156/2016 Prvá Komunálna Finančná a.s. poistenie majetku 1.10.-31.12.2016 96,51 € 26.9.2016
155/2016 KEO Záhorce aktualizácia KEO WIN 13,50 € 26.9.2016
154/2016 EDENRED Bratislava stravné lístky 393,22 € 20.9.2016
153/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 77,77 € 19.9.2016
152/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ 1,30 € 19.9.2016
151/2016 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu august 539,21 € 14.9.2016
150/2016 DAMEDIS Brno farby do tlačiarní 39,95 € 14.9.2016
149/2016 RVC Nitra školenie 10,00 € 14.9.2016
148/2016 Poradca s.r.o. Žilina predplatné mesačník PaM 2017 58,00 € 12.9.2016
147/2016 Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej siete 35,09 € 12.9.2016
146/2016 RWE Gas Slovensko dodávka plynu september 27,00 € 9.9.2016
145/2016 Slovak Telekom a.s. za služby pevnej siete 50,14 € 7.9.2016
144/2016 Galčík Zoltán Želovce za spílenie stromu pomocou horolezeckej techniky 600,00 € 7.9.2016
143/2016 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis APV KORWIN september 47,80 € 6.9.2016
142/2016 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie august 364,80 € 2.9.2016
141/2016 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny september 201,22 € 2.9.2016
140/2016  JUDr. Ladislav Černák Maňa  za právne služby 100,00 €  2.9.2016
139/2016  RENOTRAKT Alena Blaškovičová ťahanie a odvoz splaškových vôd 70,00 € 17.8.2016
138/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka júl 2016 76,48 € 11.8.2016
137/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ júl 2016 2,59 € 11.8.2016
136/2016 UNIMONT Maďar Zdenko Vráble oprava obecného rozhlasu 338,55 € 11.8.2016
135/2016 Národné informačné stredisko SR, a.s. preddavok na modul 12 mesačná licencia do NIP SR 156,00 € 11.8.2016
134/2016 Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej siete 37,28 € 11.8.2016
133/2016 Pavol Riecky, Levice servis tlačiarne DEVELOP ineo 164 255,60 € 10.8.2016
132/2016 BINS s.r.o. Nitra 120 l plastová nádoba s kolieskami 5 ks 102,00 € 9.8.2016
131/2016 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie júl 2016 345,60 € 8.8.2016
130/2016 Slovak Telekom a.s. za služby pevnej siete júl 31,42 € 8.8.2016
129/2016 RWE Gas Slovensko zemný plyn august 2016 16,00 € 8.8.2016
128/2016 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu júl 2016 744,30 € 8.8.2016
127/2016 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby poskytnuté v mesiaci júl 2016 100,00 € 5.8.2016
126/2016 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN 47,80 € 5.8.2016
125/2016 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny august 201,22 € 1.8.2016
124/2016 UNIMONT Jókay Vráble revízia plynových kotlov bytovka 766,69 € 1.8.2016
123/2016 UNIMONT s.r.o. Vráble doplnenie svetelného miesta VO 1260,92 € 28.7.2016
122/2016 RWE Gas Slovensko vyúčtovanie dodávky zemného plynu -117,64 € 27.7.2016
121/2016 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina predplatné Finančný spravodajca 2017 26,40 € 26.7.2016
120/2016 Wolters Kluwer, s.r.o. Bratislava predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2016-10/2017 79,80 € 25.7.2016
119/2016 JOSEPHUS s.r.o. Nové Zámky za vypracovanie a dodanie dokumentácie CO obce na rok 2016 168,00 € 22.7.2016
118/2016 Edenred Bratislava stravné lístky 1252,86 € 22.7.2016
117/2016 RTVS, s.r.o.  Bratislava za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska júl-september 2016 13,92 € 21.7.2016
116/2016 Valent Matej – adways Vráble gravírovanie pohárov, trofeje na Koštovku vín 278,40 € 14.7.2016
115/2016 Národné informačné stredisko SR a.s. preddavok na modul Export údajov z registra nehnuteľností – DZN 120,00 € 14.7.2016
114/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody bytovka jún 86,84 € 14.7.2016
113/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody OcÚ jún 2,59 € 14.7.2016
112/2016 Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej siete 36,59 € 12.7.2016
111/2016 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu jún 403,21 € 12.7.2016
110/2016 ZSE Energia, a.s. Bratislava dodávka elektriny T 57 od 1.7. do 30.9.2016 38,46 € 8.7.2016
109/2016 Slovak Telekom a.s. za služby pevnej siete jún 31,49 € 7.7.2016
108/2016 SPP, a.s. Bratislava zemný plyn Telince 57 od 1.7. do 30.9.2016 11,00 € 4.7.2016
107/2016 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servisná činnosť a služby k APV KORWIN júl 47,80 € 4.7.2016
106/2016 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny júl 201,22 € 4.7.2016
105/2016 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby v mesiaci jún 100,00 € 1.7.2016
 104/2016  UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie jún 457,60 € 1.7.2016
 103/2016 Anja, spol. s r.o. Bratislava postrek Kaput 35,28 €  1.7.2016
102/2016 B2B Partner s.r.o. Bratislava kancelárske stoličky 217,20 € 16.6.2016
101/2016 Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej siete 8.5.-7.6.2016 34,69 € 14.6.2016
100/2016 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra poistenie majetku 1.7.-30.9.2016 96,51 € 13.6.2016
99/2016 RWE Gas Slovensko zemný plyn jún 22,00 € 8.6.2016
98/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody bytovka máj 77,77 € 8.6.2016
97/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody OcÚ máj 3,89 € 8.6.2016
96/2016 Slovak Telekom a.s. za služby pevnej siete máj 31,38 € 8.6.2016
95/2016 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu máj 605,67 € 8.6.2016
94/2016 Ing. Ondrej Csanda servisná činnosť a služby k APV KORVIN jún 47,80 € 3.6.2016
93/2016 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny jún 2016 201,22 € 2.6.2016
92/2016 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie máj 2016 380,80 € 1.6.2016
91/2016 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby v mesiaci  máj 100,00 € 1.6.2016
90/2016 DAMEDIS Brno toner do tlačiarne 18,76 € 30.5.2016
89/2016 DAMEDIS Brno farby do tlačiarní 82,56 € 27.5.2016
88/2016  Edenred Bratislava stravné lístky 1082,52 € 23.5.2016
87/2016 Poradca s.r.o. Žilina predplatné Poradca 2017 2. splátka 29,40 € 23.5.2016
86/2016 PREM ENERGO Juraj Havetta, Ing. projektová dokumentácia „Doplnenie svetelného miesta VO v obci Telince“ 138,00 € 18.5.2016
85/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody bytovka 80,36 € 16.5.2016
84/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody OcÚ 3,89 € 16.5.2016
 83/2016 TOPSET Solutions s.r.o.  vzdialený prístup k programu WinCITY Kataster 6,00 € 16.5.2016
 82/2016 Slovak Telekom, a.s. za služby mobilnej siete 8.4.-7.5.2016 35,22 € 16.5.2016
 81/2016 Tekovská ekologická, s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 1015,50 € 11.5.2016
80/2016 Slovak Telekom za služby pevnej siete apríl 2016 31,46 € 6.5.2016
 79/2016 RWE Gas Slovensko zemný plyn máj 2016 35,00 € 6.5.2016
78/2016 TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácia programu WinCITY Kataster 43,20 € 5.5.2016
77/2016 Ing.Ondrej Csanda servisná činnosť a služby k APV KORWIN máj 47,80 € 4.5.2016
76/2016 Poradca s.r.o. Žilina predplatné Poradca 2017 1. splátka 29,40€ 4.5.2016
75/2016 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny máj 2016 201,22 € 3.5.2016
74/2016 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie apríl 2016 342,40 € 3.5.2016
73/2016 JUDr. Ladislav Černák Maňa právne služby apríl 2016 100,00€ 2.5.2016
72/2016 Slušný Miroslav Hronské Kľačany kopanie jarkov a odvoz sute 360,00 € 25.4.2016
71/2016 Kollár Štefan Hronské Kľačany prehlbovanie jarkov na Hlavnej ulici 370,00 € 25.4.2016
70/2016 OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie-Širočina“ členský poplatok za rok 2016 75,00 € 25.4.2016
69/2016 RTVS, s.r.o. Bratislava za služby verejnosti apríl-jún 2016 13,92 € 25.4.2016
68/2016 MANOS CONSULTING, s.r.o. Nitra za vypracovanie žiadosti a zabezpečenie verejného obstarávania projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu  Telince“ 2490,00 € 19.4.2016
67/2016 BINS s.r.o. Nitra plastová nádoba 120 l 5 ks 102,00 € 15.4.2016
66/2016 Havlík Peter, Ing. Levice geodetické práce k projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zatepľovania“ 150,00 € 14.4.2016
65/2016 Jozef Šmrhola OLYMP Santovka tabula Obec je monitorovaná kamerovým systémom 3 ks + samolepky 124,96 € 14.4.2016
64/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody bytovka marec 64,81 € 12.4.2016
63/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody OcÚ marec 1,30 € 12.4.2016
62/2016 Slovak Telekom a.s. za služby pevnej siete marec 2016 32,93 € 12.4.2016
61/2016 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 8.3.-7.4.2016 34,39 € 12.4.2016
60/2016 Tekovská ekologická, s.r.o. vrecia na separovaný odpad modré 250 ks 42,00 € 8.4.2016
59/2016 Tekovská ekologická, s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu marec 2016 471,82 € 8.4.2016
58/2016 JUDr. Ladislav Černák Maňa právne služby marec 2016 100,0 € 7.4.2016
57/2016 KEO Záhorce aktualizácia KEO 2016/05 13,50 € 7.4.2016
56/2016 RWE Gas Slovensko zemný plyn apríl 2016 131,00 € 7.4.2016
55/2016 ZSE Energia, a.s. dodávka elektriny T 57 1.4.-30.6.2016 38,46 € 7.4.2016
54/2016 SLOVGRAM Bratislava za verejný prenos prostredníctvom MR za r.2016 38,50 € 7.4.2016
53/2016 Ing. Ondrej Csanda servis a služby k APV KORWIN apríl 47,80 € 7.4.2016
52/2016 Unimont Jókay Vráble oprava radiátorov bytovka byt č. 8 68,37 € 4.4.2016
51/2016 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny apríl           201,22 € 4.4.2016
50/2016 SPP, s.s. zemný plyn T 57 1.4.-30.6.2016 11,00€ 4.4.2016
49/2016 MANOS CONSULTING, s.r.o. Nitra za vypracovanie žiadosti a verejné obstarávanie k projektu „Rekonštrukcia KD“ 2460,00 € 4.4.2016
48/2016 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie marec 326,40 € 1.4.2016
47/2016 Ing. Jozef Adamkovič Topolčany za vykonanie auditu účtovnej závierky za r. 2015 960,00 € 22.3.2016
46/2016 PKF a.s. Nitra poistenie majetku1.4.-30.6.2016 96,51 € 16.3.2016
45/2016 Edenred Bratislava stravné lístky 1233,41 11.3.2016
44/2016 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu február 398,45 € 11.3.2016
43/2016 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 34,49 € 11.3.2016
42/2016 Mikra Milan Kramár Nevidzany ochranné pracovné prostriedky §54 57,02 € 11.3.2016
41/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody OcÚ február 2,59 € 11.3.2016
40/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody bytovka február 63,52 € 11.3.2016
39/2016 RVC Nitra publikácia Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2016 25,00 € 9.3.2016
38/2016 Slovak Telekom a.s. hlasové služby február 41,87 € 9.3.2016
37/2016 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programov na rok 2016 78,00 € 9.3.2016
36/2016 RWE Gas Slovensko zemný plyn marec 315,00 € 9.3.2016
35/2016 Ing. Ondrej Csanda servis a služby k APV KORWIN marec 47,80 € 3.3.2016
34/2016 MUDr. Ľubomír Horák Vráble za lekársky posudok Husárikoví 40,00 € 2.3.2016
33/2016 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny marec 201,22 € 2.3.2016
32/2016 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie február 326,40 € 2.3.2016
31/2016 JUDr. Ladislav Černák Maňa právne služby február 100,00 € 2.3.2016
30/2016 DAMEDIS Brno farby do tlačiarne 30,00 € 1.3.2016
29/2016 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 8.1.-7.2.2016 34,39 € 11.2.2016
28/2016 Slovak Telekom a.s. hlasové služby január 42,10 € 8.2.2016
27/2016 Ing. Ondrej Csanda servis a služby k APV KORWIN február 47,80 € 5.2.2016
26/2016 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2016 362,81 €  5.2.2016
 25/2016 RWE Gas Slovensko  zemný plyn február 366,00 € 5.2.2016
 24/2016  Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra  dodávka vody OcÚ 80,36 € 5.2.2016
23/2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody bytovka 90,73 € 5.2.2016
22/2016 JUDr. Ladislav Černák Maňa právne služby január 2016 100,00 € 3.2.2016
21/2016 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie január 2016 300,80 € 1.2.2016
20/2016 KEO Záhorce aktualizácia KEO 13,50 € 1.2.2016
19/2016 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny február 2016 201,22 € 1.2.2016
18/2016 RTVS, s.r.o. Ba za služby verejnosti január-marec 2016 13,92 € 29.1.2016
17/2016 Mikra-Milan Kramár Nevidzany ochranné pracovné prostriedky §54 283,21 € 28.1.2016
16/2016 Centrálny depozitár cenných papierov za vedenie účtu majiteľa CP 229,92 € 22.1.2016
15/2016 ZSE Energia, a.s. dodávka elektriny T 57 1.1.-31.3.2016 38,46 € 20.1.2016
14/2016 Poradca podnikateľa Žilina vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 12,46 € 20.1.2016
13/2016 SPP, a.s. Bratislava zemný plyn T 57 vyučtovanie -2,82 € 18.1.2016
12/2016 EDENRED Bratislava stravné lístky 1039,87 € 18.1.2016
11/2016 SPP, a.s. Bratislava zemný plyn T 57 1.1.-31.3.2016 11,00 € 14.1.2016
10/2016 Ing. Štefaňáková Darina, Lecice za dodanie projektovej dokumentácie Revitalizácia obce 1200,00 € 14.1.2016
 9/2016 Lehocký Igor, Levice za projektové a rozpočtárske práce 1000,0 € 14.1.2016
 8/2016 WebSupport, s.r.o. Bratislava custom hosting telince.sk 18.1.2016-17.1.2017 28,80 € 13.1.2016
 7/2016 WebSupport, s.r.o. Bratislava doména telince.sk 28.1.2016-27.1.2017 14,76 € 13.1.2016
 6/2016 INPROST s.r.o. Bratislava tlačivá na Daň z nehnuteľností 41,90 € 12.1.2016
 5/2016 RVC Nitra seminár Obec ako orgán krízového riadenia 5,00 € 8.1.2016
 4/2016 RWE Gas Slovensko zemný plyn 1/2016 437,00 € 8.1.2016
 3/2016 Ing. Ondrej Csanda servis a služby k APV KORWIN 1/2016 47,80 € 5.1.2016
 2/2016  MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany  dodávka elektriny 1/2016 192,58 €  5.1.2016
 1/2016  ajfa+avis s.r.o. Žilina  publikácia 49,50 €  5.1.2016

 

Zverejnené dokumenty z predošlých rokov môžete nájsť na uvedených adresách:
– za rok 2017
– za rok 2016
– za rok 2015
– za rok 2014
– za rok 2013

– za rok 2012
– za rok 2011