Zverejňovanie dokumentov za rok 2015

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

ROK 2015

OBJEDNÁVKY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
 1/2015        

ZMLUVY

Poradové číslo Dodávateľ Odberateľ Predmet Dátum pridania
25/2015 Úrad práce, soc.vecí a rodiny Nitra Obec Telince Dohoda o poskytnutí FP – Šanca na zamestnanie 21.12.2015
24/2015 Premier Consulting EU, spol. s r.o. Obec Telince Zmluva o dielo 16122015-KB1 16.12.2015
23/2015 Premier Consulting EU, spol. s r.o. Obec Telince Dohoda o zrušení zmluvy 15.12.2015
22/2015 Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Telince Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP NR02858 11.11.2015
21/2015 Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Telince Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP NR02858 27.10.2015
20/2015 VÚB, a.s. Obec Telince Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1674/2015/D 07.10.2015
19/2015 VÚB, a.s. Obec Telince Zmluva o termínovanom úvere č.1084/2015/UZ 07.10.2015
18/2015 VÚB, a.s. Obec Telince Zmluva o bežnom účte – flexibiznis účet 01.10.2015
17/2015 VÚB, a.s. Obec Telince Zmluva o bežnom účte – osobitný účet 01.10.2015
16/2015 Slovanet, a.s. Obec Telince Zmluva o spracúvaní osobných údajov 30.09.2015
15/2015 Slovanet, a.s. Obec Telince Zmluva o spolupráci 30.09.2015
14/2015 Slovanet, a.s. Obec Telince Darovacia zmluva 30.09.2015
13/2015 Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Telince Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 18.09.2015
12/2015 Slovanet, a.s. Obec Telince Zmluva o dielo 25.08.2015
11/2015 Úrad práce, soc.vecí a rodiny Nitra Obec Telince Dodatok č. 1 k Dohode zo dňa 30.05.2014 19.08.2015
10/2015 Obec Telince Franc Jozef Nájomná zmluva 18.08.2015
09/2015 Obec Telince Valkovičová Zuzana Nájomná zmluva 16.08.2015
08/2015 Sociálna poisťovňa Obec Telince Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov 04.08.2015
07/2015 Obec Telince Szígl Antonín Zmluva o požičke 30.07.2015
06/2015 Úrad práce, soc.vecí a rodiny Nitra Obec Telince Dohoda č.15/16/054/61 27.05.2015
05/2015 Obec Telince Dubeň Tibor Zmluva o spokytnutí finančného príspevku 15.05.2015
04/2015 Premier Consulting, spol. s r.o. Obec Telince Zmluva o externom projektovom manažmente č.6052015/KB1 06.05.2015
03/2015 Ing. Jozef Adamkovič Obec Telince Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 15.04.2015
02/2015 Premier Consulting, spol. s r.o. Obec Telince Zmluva o dielo č.10042015/3B 10.04.2015
01/2015 Obec Telince Ján Šabík, Mgr. Marianna Šabíková Kúpna zmluva 02.04.2015

FAKTÚRY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
224/2015 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu december 2015 869,52 € 31.12.2015
223/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody OcÚ december 2015 1,30 € 31.12.2015
222/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody bytovka december 2015 46,67 € 31.12.2015
221/2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava mobilné služby 8.12.-7.1.2016 35,39 € 31.12.2015
220/2015 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany vyúčtovanie dodávky elektriny KD -15,16 € 31.12.2015
219/2015 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany vyúčtovanie dodávky elektriny 6,82 € 31.12.2015
218/2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava hlasové služby december 2015 31,98 € 31.12.2015
217/2015 ZSE Energia, a.s. vyučtovanie dodávky elektriny T 57 1,92 € 31.12.2015
216/2015 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby december 2015 100,00 € 31.12.2015
215/2015 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie december 2015 313,60 € 31.12.2015
214/2015 Premier Consulting EU, Komárno vypracovanie ŽoNFP PRV 2014-2020 obce 7.2.C 120,00 € 29.12.2015
213/2015 Premier Consulting EU, Komárno štúdia uskutočniteľnosti PRV 2014-2020 obce 7.2.A 1075,20 € 29.12.2015
212/2015 Miroslav Slušný, Hronské Kľačany rekonštrukcia chodníka Hlavná ul. 4364,74 € 18.12.2015
211/2015 Miroslav Slušný Hronské Kľačany rekonštrukcia chodníka Hlavná ul. 9720,45 € 18.12.2015
210/2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava hlasové služby november 2015 31,67 € 14.12.2015
209/2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava mobilné služby 8.11.-7.12.2015 36,16 € 14.12.2015
208/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody bytovka november 2015 59,63 € 14.12.2015
207/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody OcÚ november 2015 3,89 € 14.12.2015
206/2015 HAMARSTAV, s.r.o. Tajná rekonštrukcia strechy OcÚ – zadný prístrešok 340,70 € 10.12.2015
205/2015 ZSE Energia, a.s. vyučtovanie dodávky elektriny bytovka 7,75 € 10.12.2015
204/2015 EDENRED Bratislava stravné lístky 387,07 € 10.12.2015
203/2015 RVC Nitra školenie 5,00 € 7.12.2015
202/2015 RWE Gas Slovensko Košice dodávka plynu december 2015 414,00 € 7.12.2015
201/2015 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu november 2015 466,25 € 7.12.2015
200/2015 HAMARSTAV s.r.o. Tajná rekonštrukcia strechy OcÚ 1904,70 € 7.12.2015
199/2015 VEPOS s.r.o. práca s plošinou 21,60 € 7.12.2015
198/2015 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis k APV KORWIN december 2015 47,80 € 4.12.2015
197/2015 PKF a.s. Nitra poistenie majetku 1.1.-31.3.2016 96,51 € 4.12.2015
196/2015 HAMARSTAV, s.r.o. Tajná rekonštrukcia strechy OcÚ 3000,00 € 2.12.2015
195/2015 JOSEPHUS s.r.o. Nové Zámky vypracovanie dokumentácie CO na rok 2015 168,00 € 2.12.2015
194/2015 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany dodávka elektriny december 2015 192,58 € 2.12.2015
193/2015 INPROST s.r.o. Bratislava predplatné Obecné noviny 2016 67,60 € 2.12.2015
192/2015 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie november 2015 342,40 € 1.12.2015
191/2015 JUDr. Ladislav Černák Maňa právne služby november 2015 100,00 € 1.12.2015
190/2015 ZMOS Bratislava členský príspevok 2016 65,34 € 27.11.2015
189/2015 RVC Nitra členský poplatok 2016 130,00 € 27.11.2015
188/2015 SPP, a.s. Bratislava vyučtovanie dodávky plynu byt 1 32,81 € 26.11.2015
187/2015 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 34,28 € 13.11.2015
186/2015 Západoslovenská energetika a.s. obnovenie prevádzkovej plomby 18,84 € 13.11.2015
185/2015 HAMARSTAV, s.r.o. Tajná rekonštrukcia strechy OcÚ- stavebné práce 3000,00 € 11.11.2015
184/2015 SMALT K.A.M.-Smaltovňa Skalica tabuľky súpisné čísla 20 ks 99,60 € 10.11.2015
183/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody OcÚ október 6,48 € 10.11.2015
182/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka október 76,48 € 10.11.2015
181/2015 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu október 1160,55 € 9.11.2015
180/2015 KEO Záhorce ročná licencia KEO WIN 2016 56,52 € 9.11.2015
179/2015 Slovak Telekom a.s. hlasové služby október 35,24 € 6.11.2015
178/2015 ZSE Energia, a.s. dodávka elektriny byt 1 10,00 € 5.11.2015
177/2015 RWE Gas Slovensko dodávka plynu november 307,00 € 5.11.2015
176/2015 Ing. Ondrej Csanda za servisnú činnosť k APV KORWIN november 47,80 € 4.11.2015
175/2015 JUDr. Černák Ladislav právne služby október 2015 100,00 € 4.11.2015
174/2015 MAGNA E.A. dodávka elektriny november 2015 192,58 € 3.11.2015
173/2015 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 38,41 € 12.10.2015
172/2015 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie október 2015 364,80 € 2.11.2015
171/2015 Slušný Miroslav Hronské Kľačany rekonštrukcia chodníkov hlavná ulica 6500,00 € 2.11.2015
170/2015 UNIGASTRO s.r.o. večera posedenie s dôchodcami 198,40 € 29.10.2015
169/2015 ADDA s.r.o. deratizácia bytovky 48,00 € 28.10.2015
168/2015 RTVS, s.r.o. úhrada za služby verejnosti 10-12/2015 13,92 € 28.10.2015
167/2015 Wolters Kluwer s.r.o predplatné Právo pre ROPO a obce 2016 72,00 € 22.10.2015
166/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka september 62,22 € 16.10.2015
165/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody OcÚ september 2,59 € 16.10.2015
164/2015 Slovanet, a.s. dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému 108000,00 € 8.10.2015
163/2015 RWE Gas Slovensko zemný plyn október 2015 114,00 € 8.10.2015
162/2015 Slovak Telekom a.s. hlasové služby 9/2015 31,38 € 8.10.2015
161/2015 Tekovská ekologická vrecia na plasty 39,00 € 8.10.2015
160/2015 Tekovská ekologická vývoz a zneškodnenie odpadu 9 2015 456,26 € 8.10.2015
 159/2015 ZSE Energia a.s. dodávka elektriny byt 1 10,00 € 7.10.2015
158/2015 ZSE Energia a.s. dodávka elektriny T 57 1.10.-30.11.2015 47,01 € 7.10.2015
157/2015 MAGNA E.A. dodávka elektriny október 2015 192,58 € 5.10.2015
156/2015 SPP, a.s. zemný plyn T 57 1.10.-31.12.2015 11,00 € 5.10.2015
155/2015 Ing. Ondrej Csanda servisná činnosť k APV KORWIN október 2015 47,80 € 5.10.2015
154/2015 JUDr. Černák Ladislav právne služby september 2015 100,00 € 2.10.2015
153/2015 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie september 2015 320,00 € 2.10.2015
152/2015 Premier Consulting s.r.o. externý manažment 996,00 € 28.9.2015
151/2015 DAMEDIS farby do tlačiarní 62,79 € 18.9.2015
150/2015 Poradca s.r.o. predplatné Verejná správa 2016 2. splátka 33,00 € 17.9.2015
149/2015 UNIGASTRO s.r.o. obed rekolekcia kňazov 108,30 € 16.9.2015
 148/2015 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 8.8.-7.9.2015 31,72 € 16.9.2015
147/2015 Prvá Komunálna Finančná a.s. poistenie majetku 1.10.-31.12.2015 96,51 € 14.9.2015
146/2015 Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lístky 523,78 € 14.9.2015
145/2015 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2015 529,52 € 8.9.2015
144/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody OcÚ 8/2015 3,89 € 8.9.2015
143/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 8/2015 71,29 € 8.9.2015
142/2015 Slovak Telekom a.s. hlasové služby 8/2015 40,07 € 8.9.2015
141/2015 Poradca s.r.o. Žilina predplatné aktualizácií zákonov 2016 27,60 € 7.9.2015
140/2015 RWE Gas Slovensko dodávka plynu 9/2015 30,00 € 7.9.2015
139/2015 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany dodávka elektriny september 2015 192,58 € 4.9.2015
138/2015 Ing. Ondrej Csanda, KOMMUNAL KONTAKT Nové Zámky za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN za mesiac september 2015 47,80 € 4.9.2015
137/2015 Národné informačné stredisko SR a.s. preddavok na 12 mesačnú licenciu do NIP SR 276,00 € 4.9.2015
136/2015 Poradca s.r.o. Žilina predplatné Práce a Mzdy 2016 58,00 € 4.9.2015
135/2015 Poradca s.r.o. Žilina predplatné Verejná správa 2016 33,00 € 4.9.2015
134/2015 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby august 2015 100,00 € 2.9.2015
133/2015 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie august 2015 323,20 € 2.9.2015
132/2015 RENOTRAKT Alena Blaškovičová ťahania a vývoz odpadových vôd bytovka 72,00 € 26.8.2015
131/2015 Slovak Telekom mobilné služby 8.7.-7.8.2015 37,68 € 13.8.2015
130/2015 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu júl 2015, vrecia 549,01 € 12.8.2015
129/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka júl 2015 84,25 € 10.8.2015
128/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ júl 2015 5,18 € 10.8.2015
127/2015 RWE Gas Slovensko zemný plyn august 2015 17,00 € 10.8.2015
126/2015 Wolters Kluwer s.r.o. predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí 75,00 € 6.8.2015
125/2015 Slovak Telekom hlasové služby júl 2015 40,02 € 6.8.2015
124/2015 BITCOMP – Zoltán Bako oprava optického vedenia 226,90 € 6.8.2015
123/2015 MP-GROUP kamenárske práce 552,00 € 6.8.2015
122/2015 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie júl 20015 326,40 € 3.8.2015
121/2015 Ing. Ondrej Csanda, KOMMUNAL KONTAKT Nové Zámky za servisnú činnosť a služby k APV KORWIN za mesiac august 2015 47,80 € 3.8.2015
120/2015 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny august 2015 192,58 € 3.8.2015
119/2015 Wolters Kluwer s.r.o. brožúža Ako sa pripraviť na audit v obciach 16,90 € 3.8.2015
118/2015 Poradca podnikateľa Žilina predplatné Finančný spravodajca 2016 26,40 € 3.8.2015
117/2015 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby v mesiaci júl 100,00 € 3.8.2015
116/2015 RTVS s.r.o.  Bratislava úhrada za služby verejnosti 7-9/2015 13,92 € 3.8.2015
115/2015 Pohrebníctvo Vráble pohrebné služby -pôžička 487,00 € 30.7.2015
114/2015 ADDA s.r.o. Nitra deratizácia bytovky 48,0 € 28.7.2015
113/2015 RWE Gas Slovensko vyučtovanie dodávky plynu -83,45 € 28.7.2015
112/2015 EMPORO s.r.o. Bratislava skriňa s protipožiarnou ochranou 580,84 € 22.7.2015
111/2015 AGF INVEST s.r.o. Vráble oprava krovinoreza ACTIVE 95,51 € 20.7.2015
110/2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava mobilné služby 8.6.-7.7.2015 33,29 € 13.7.2015
109/2015 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu jún 2015 711,61 € 13.7.2015
108/2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava hlasové služby jún 215 33,43 € 13.7.2015
107/2015 Marián Bujalko MB technic Vráble oprava trávneho traktora 437,40 € 13.7.2015
106/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody bytovka jún 2015 89,44 € 7.7.2015
105/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody OcÚ jún 2015 2,59 € 7.7.2015
104/2015 ZSE Energia, a.s. Bratislava dodávka elektriny T 57 1.7.-30.9.2015 47,01 € 6.7.2015
103/2015 SPP, a.s. Bratislava zemný plyn T 57 1.7.-30.9.2015 11,00 € 3.7.2015
102/2015 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny júl 2015 192,58 € 3.7.2015
101/2015 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby v mesiaci jún 2015 100,00 € 3.7.2015
100/2015 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT Nové Zámky servisná činnosť a služby k APV KORWIN za júl 2015 47,80 € 3.7.2015
99/2015 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava kniha Zákon o obecnom zriadení 55,50 € 2.7.2015
98/2015 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie jún 2015 352,00 € 1.7.2015
97/2015 Edenred Bratislava stravné lístky 781,82 € 29.6.2015
96/2015 Poradca podnikateľa Žilina Verejná správa SR – ročný prístup 84,00 € 18.6.2015
95/2015 JIPO SK, s.r.o. Beladice oprava zámku na dverách OcÚ 66,00 € 17.6.2015
94/2015 Slovak Telekom Bratislava mobilné služby 8.5.-7.6.2015 31,85 € 12.6.2015
93/2015 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu, vrecia plastové 535,04 € 10.6.2015
92/2015 RWE Gas Slovensko Košice dodávka zemného plynu jún 2015 23,00 € 8.6.2015
91/2015 Ing. Havlík Peter Levice geodetické práce na objekte KD Telince 250,00 € 8.6.2015
90/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra dodávka vody bytovka máj 2015 68,70 € 8.6.2015
89/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra dodávka vody OcÚ máj 2015 1,30 € 8.6.2015
88/2015 Slovak Telekom Bratistava hlasové služby máj 2015 35,99 € 8.6.2015
87/2015 Ing. Csanda Ondrej KOMMUNAL KONTAKT Nové Zámky servisná činnosť k APV KORWIN za mesiac jún 2015 47,80 € 3.6.2015
86/2015 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany dodávka elektriny jún 2015 192,58 € 2.6.2015
85/2015 Prvá Komunálna finančná a.s. Nitra poistenie majetku 1.7.-30.9.2015 96,51 € 2.6.2015
84/2015 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie máj 2015 345,60 € 1.6.2015
83/2015 JUDr. Černák Ladislav Maňa za právne služby 5/2015 100,00 € 1.6.2015
82/2015 Wolters Kluwer, s.r.o. Zákon o priestupkoch – komentár 58,40 € 29.5.2015
81/2015 Poradca, s.r.o. Žilina predplatné poradca 2016 29,40 € 29.5.2015
80/2015 Marián Bujalko Horný Oháj krovinorez STIHL FS410 C-E 829,00 € 18.5.2015
79/2015 BINS s.r.o. Nitra plastové nádoby 120 l s kolieskami 102,00 € 18.5.2015
78/2015 UNIMONT Jókay Vráble revízia plynových kotlov bytovka 601,80 € 13.5.2015
77/2015 UNIMONT Jókay Vráble revízia plynového kotla OcÚ 57,00 € 13.5.2015
76/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody OcÚ 4/2015 14,26 € 13.5.2015
75/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 4/2015 90,73 € 13.5.2015
74/2015 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2015 953,25 € 12.5.2015
73/2015 Poradca s.r.o. Žilina predplatné Poradca 2016 29,40 € 11.5.2015
72/2015 Edenred Bratislava stravné lístky 451,58 € 11.5.2015
71/2015 Slovak Telekom mobilné služby 8.4.-7.5.2015 32,46 € 11.5.2015
70/2015 Slovak Telekom hlasové služby 4/2015 33,78 € 7.5.2015
69/2015 RWE GAS Slovensko dodávka plynu máj 2015 35,00 € 7.5.2015
68/2015 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky za sarvisnú činnosť k APV KORWIN 5/2015 47,80 € 4.5.2015
67/2015 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie apríl 2015 329,60 € 4.5.2015
66/2015 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany dodávka elektriny 5/2015 192,58 € 4.5.2015
65/2015 JUDr. Černák Ladislav Maňa právne služby apríl 2015 100,00 € 4.5.2015
64/2015 Pavel Bako – PESERVIS Vráble oprava sporáka byt č. 4 47,30 € 29.4.2015
63/2015 Poradca s.r.o. Žilina predplatné mesačníka 1000 riešení na rok 2015 31,60 € 27.4.2015
62/2015 Ing. Jozef Adamkovič Topoľčany audit účtovnej závierky za rok 2014 900,00 € 15.4.2015
61/2015 Obec Čifáre nájom traktora na zber konárov 360,00 € 14.4.2015
60/2015 Slovak Telekom mobilné služby 8.3.-7.4.2015 45,89 € 13.4.2015
59/2015 Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce členský poplatok 15,60 € 13.4.2015
58/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 3/2015 72,59 € 13.4.2015
57/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody Ocú 3/2015 3,89 € 13.4.2015
56/2015 Slovak Telekom mobilné služby 8.2.-7.3.2015 41,89 € 9.4.2015
55/2015 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie 2/2015 323,20 € 9.4.2015
54/2015 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 484,24 € 9.4.2015
53/2015 RWE Gas Slovensko zemný plyn 4/2015 134,00 € 9.4.2015
52/2015 Slovak Telekom hlasové služby 3/2015 48,92 € 9.4.2015
51/2015 ZSE Energia a.s. dodávka elektriny T 57 1.4.-30.6.2015 47,01 € 7.4.2015
50/2015 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servisná činnosť k APV KORWIN 4/2015 47,80 € 7.4.2015
49/2015 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany dodávka elektriny 4/2015 192,58 € 2.4.2015
 48/2015 SPP, a.s. zemný plyn T 57 1.4.-30.6.2015 11,00 € 2.4.2015
47/2015 JUDr. Černák Ladislav Maňa právne služby marec 2015 100,00 € 1.4.2015
46/2015 UNIGASTRO Vráble stravovanie marec 2015 438,40 € 1.4.2015
45/2015 UNIMONT Jókay Vráble opravy na bytovke 47,80 € 27.3.2015
44/2015 SLOVGRAM Bratislava odmeny za verejný prenos na rok 2015 33,50 27.3.2015
43/2015 KEO Záhorce aktualizácia KEO WIN 13,50 € 17.3.2015
42/2015 RVC Nitra školenie Elektronické trhovisko v praxi 15,00 € 16.3.2015
41/2015 Edenred Bratislava stravné lístky 322,56 € 16.3.2015
40/2015 MAFRA Slovakia Hospodárske noviny – predplatné 198,29 € 13.3.2015
39/2015 JUDr. Ladislav Černák Maňa za právne služby 2/2015 100,00 € 9.3.2015
38/2015 RWE Gas Slovensko dodávka zemného plynu 3/2015 321,00 € 9.3.2015
 37/2015  Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra  poistenie majetku 1.4.-30.6.2015 96,51 €  9.3.2015
 36/2015  Ing. Ondrej Csanda NZ servisná činnosť k APV KORWIN 3/2015 47,80 €  9.3.2015
 35/2015  MAGNA E.A. Piešťany  dodávka elektriny 3/2015 192,58 €  9.3.2015
34/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka + OcÚ 2/2015 88,14 €  9.3.2015
33/2015 Tekovská ekologická vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2015 370,93 € 9.3.2015
32/2015 Slovak Telekom hlasové služby 2/2015 46,03 € 9.3.2015
31/2015 O2 Slovakia mobil Lenovo 445,00 € 3.3.2015
30/2015 RVC Nitra publikácia Miestna samospráva 17,00 € 23.2.2015
29/2015 TOPSET Stupava Aktualizácia programu za rok 2015 78,00 € 23.2.2015
28/2015 RTVS Bratislava koncesionárske poplatky 15,07 € 19.2.2015
27/2015 Slovak Telekom mobilné služby 39,89 € 12.2.2015
26/2015 DAMEDIS Brno tonery do tlačiarní 51,31 € 12.2.2015
25/2015 Tekovská ekologická vývoz a zneškodnenie odpadu 453,04 € 9.2.2015
24/2015 Tekovská ekologická vrecia na separovaný odpad 55,80 € 9.2.2015
23/2015 RWE Gas Slovensko dodávka plynu 2/2015 373,00 € 9.2.2015
22/2015 Slovak Telekom hlasové služby 39,32 € 9.2.2015
21/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 111,48 € 6.2.2015
20/2015 JUDr. Černák Ladislav Maňa právne služby 1/2015 100,00 € 5.2.2015
19/2015 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny 192,58 € 4.2.2015
18/2015 Ing. Ondrej Csanda NZ servis KORWIN 47,80 € 4.2.2015
17/2015 UNIGASTRO Vráble stravovanie dôchodcov január 288,00 € 2.2.2015
16/2015 Edenred Ba dobropis za stravné lístky -171,00 € 2.2.2015
15/2015 KEO Záhorce aktualizácia programu 13,50 € 2.2.2015
14/2015 Edenred  Ba stravné lístky 265,42 € 26.1.2015
13/2015 Výskumný ústav geodézie a kartografe Ba upgrade programu WISKAN 33,19 € 26.1.2015
12/2015 SPP, a.s. Ba dodávka plynu T 57 1-3/2015 11,00 € 23.1.2015
11/2015 Unimont Jókay Vráble revízia kotlov bytovka 62,40 € 16.1.2015
10/2015 Slovak Telekom hlasové služby 42,79 € 14.1.2015
9/2015 ZSE Energia a.s. Ba dodávka elektriny T 57 1-3/2015 47,01 € 12.1.2015
8/2015 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny 1/2015 315,49 € 12.1.2015
7/2015 RWE Gas Slovensko zemný plyn január 2015 446,00 € 8.1.2015
6/2015 WebSupport s.r.o. Ba custom hosting telince.sk 28,80 € 7.1.2015
5/2015 WebSupport s.r.o. Ba doména telince.sk 14,76 € 7.1.2015
4/2015 ajfa+avis Žilina brožúra 49,50 € 5.1.2015
3/2015 Ing. Ondrej Csanda NZ servis KORWIN 47,80 € 5.1.2015
2/2015 Poradca Žilina mesačník PaM 58,00 € 5.1.2015
 1/2015  RVC Nitra  členský poplatok 130,00 €  5.1.2015

 

Zverejnené dokumenty z predošlých rokov môžete nájsť na uvedených adresách:
– za rok 2017
– za rok 2016
– za rok 2015
– za rok 2014
– za rok 2013

– za rok 2012
– za rok 2011