Zverejňovanie dokumentov za rok 2014

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Dokumenty sú uložené vo formáte JPG, GIF, ktorý dokáže otvoriť každý operačný systém a vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov, môžete si ho nainštalovať z tejto www adresy.

ROK 2014

OBJEDNÁVKY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia

ZMLUVY

Poradové číslo Dodávateľ Odberateľ Predmet Dátum pridania
3/2014 Union poisťovňa Obec Telince Poistná zmluva 30.10.2014
2/2014 OPEN DOOR, s.r.o. Obec Telince Zmluva o službách 190614/4 na Vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie v rámci Environmentálneho fondu 19.06.2014
         
1/2014 padoslovenská distribučná, a.s. Obec Telince Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 02.04.2014

FAKTÚRY

Poradové číslo Obchodný názov Predmet Suma Dátum vystavenia
222/2014 ZSE Energia a.s. vyučtovanie elektriny PZ 38,38 € 31.12.2014
221/2014 JUDr Černák Ladislav Maňa právne služby december 100,00 € 31.12.2014
220/2014 MP GROUP obklad na pomník 310,00 € 19.12.2014
219/2014 Slovak Telekom mobilné služby 43,19 € 17.12.2014
218/2014 PKF Nitra poistenie majetku 96,51 € 15.12.2014
217/2014 Tekovská ekologická vývoz a zneškodnenie odpadu 535,21 € 10.12.2014
216/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody OcU 2,59 € 10.12.2014
215/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 71,29 € 10.12.2014
214/2014 Slovak Telekom hlasové služby 48,41 € 10.12.2014
213/2014 TER co Jana Erbertová Holíč oprava strešných okien bytovka 568,80 € 10.12.2014
212/2014 UNIGASTRO Vráble obedy dôchodcom 355,20 € 10.12.2014
211/2014 RWE Gas Slovensko zemný plyn december 423,00 € 05.12.2014
210/2014 JUDr Černák Ladislav Maňa právne služby 100,00 € 05.12.2014
209/2014 MAGNA E A dodávka elektriny 315,49 € 04.12.2014
208/2014 Ing. Csanda Ondrej servis APV KORWIN 47,80 € 04.12.2014
207/2014 INPROST s.r.o. Obecné noviny 67,60 € 01.12.2014
206/2014 ZMOS Bratislava členský príspevok 65,17 € 01.12.2014
205/2014 BINS s.r.o. Nitra plastová nádoba 102,00 € 25.11.2014
204/2014 PKF Nitra poistenie majetku 64,52 € 13.11.2014
203/2014 Slovák Vladimír Hliník n/Hronom rekonštrukcia kríža 1078,00 € 13.11.2014
202/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody OcÚ 3,89 € 12.11.2014
201/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 92,03 € 12.11.2014
200/2014 KEO Záhorce ročná licencia 56,52 € 12.11.2014
199/2014 PROFI SERVIS čistenie kanalizácie bytovka 165,00 € 12.11.2014
198/2014 Slovak Telekom hlasové služby 34,62 € 12.11.2014
197/2014 JUDr Černák Ladislav Maňa právne služby 100,00 € 10.11.2014
196/2014 RENOTRAKT Alena Blaškovičová ťahanie splaškových vôd bytovka 70,00 € 10.11.2014
195/2014 Tekovská ekologická vývoz a zneškodnenie odpadu 1131,13 € 10.11.2014
194/2014 Slovak Telekom mobilné služby 39,49 € 10.11.2014
193/2014 Edenred stravné lístky 24,83 € 06.11.2014
192/2014 Ing. Csanda Ondrej servis APV KORWIN 47,80 €  05.11.2014
191/2014 MAGNA E A dodávka elektriny 315,49 € 05.11.2014
190/2014 RWE Gas Slovensko zemný plyn november 2014 313,00 € 05.11.2014
189/2014 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie dôchodcov 432,00 € 03.11.2014
188/2014 NOVID Vráble oprava kotla byt č. 2 54,00 € 03.11.2014
187/2014 UNIGASTRO s.r.o. večera posedenie s dôchodcami 198,40 € 24.10.2014
         
186/2014 Ing. Maczvalda Jozef  dokumentáciu CO obce a školenie CO 145,00 € 22.10.2014
185/2014 WOLTERS KLUWER predplatné Právo pre ROPO a obce 69,60 € 22.10.2014
184/2014 JUDr Černák Ladislav právne služby 100,0 € 14.10.2014
183/2014 Tekovská ekologická vrecia na separovaný odpad 31,20 € 13.10.2014
182/2014 Tekovská ekologická vývoz a zneškodnenie odpadu 518,69 € 13.10.2014
181/2014 Slovak Telekom za mobilné služby 40,69 € 13.10.2014
180/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 99,82 € 10.10.2014
179/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody OcÚ 5,18 € 10.10.2014
178/2014 ZSE Energia a.s. Bratislava dodávka elektriny T 57 37,09 € 08.10.2014
177/2014 Slovak Telekom za služby pevnej siete 34,24 € 08.10.2014
176/2014 RWE Gas Slovensko Košice zemný plyn október 2014 116,00 € 06.10.2014
175/2014 Ján Frohlich Nová Ves n/Žitavou výkon technika PO A BOZP 66,39 € 06.10.2014
174/2014 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis KORWIN október 2014 47,80 € 06.10.2014
173/2014 MAGNA e.a. Piešťany dodávka elektriny október 315,49 € 03.10.2014
172/2014 SPP, a.s. Bratislava  plyn  T 57 1.10.-31.12. 11,00 € 02.10.2014
171/2014 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie október 2014 316,80 € 01.10.2014
170/2014 Poradca s.r.o. Žilina Ústava SR 0,80 € 25.9.2014
169/2014 KEO Záhorce aktualizácia KEO WIN 13,50 € 18.9.2014
168/2014 Poradca s.r.o. Žilina Verejná správa 2015 doplatok 33,00 € 16.9.2014
167/2014 Národné informačné stredisko SR licencia do Národného informačného portálu SR 252,00 € 16.9.2014
166/2014 T-Slovak Telekom a.s. mobilné služby 41,78 € 11.9.2014
165/2014 Prvá komunálna finančná a.s. Nitra poistenie majetku 1.10.-31.12.2014 116,83 € 10.9.2014
164/2014 Poradca s.r.o. Žilina Verejná správa 2015 preddavok 33,00 € 9.9.2014
163/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody 8/2014 5,18 € 9.9.2014
162/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 8/2014 73,88 € 9.9.2014
161/2014 Slovak Telekom a.s. hlasové služby 8/2014 32,77 € 8.9.2014
160/2014 Edenred Bratislava stravné lístky 929,28 € 8.9.2014
159/2014 RWE Gas Slovensko Košice zemný plyn 9/2014 30,00 € 5.9.2014
158/2014 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2014 518,39 € 5.9.2014
157/2014 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis APV KORWIN 9/2014 47,80 € 4.9.2014
156/2014 UNIIGASTRO s.r.o. Vráble obedy 8/2014 259,20 € 4.9.2014
155/2014 Poradca s.r.o. Žilina aktualizácia Úplné znenia zákonov 27,60 € 3.9.2014
154/2014 AGF INVEST s.r.o. Vráble oprava krovinorez 134,38 € 3.9.2014
153/2014 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny 9/2014 315,49 € 2.9.2014
152/2014 JUDr. Ladislav Černák Maňa právne služby 8/2014 100,00 € 2.9.2014
151/2014 RENOTRAKT Alena Blaškovičová Dyčka ťahanie a preplachovanie ČOV 70,00 € 25.8.2014
150/2014 TOI TOI & DIXI prenájom toaletnej kabíny 158,40 € 22.8.2014
149/2014 JUDr. Černák Ladislav Maňa právne služby  júl 2014 100,00 € 20.8.2014
148/2014 Ing. Jozef Adamkovič Topoľčany audit účtovnej závierky za rok 2013 900,00 € 20.8.2014
147/2014 Regionálne centrum Slobody zvierat Nitra umiestnenie psov do karantény 120,00 € 18.8.2014
146/2014 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina predplatné Finančný spravodajca 2015 19,98 € 14.8.2014
145/2014 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu júl 2014 664,06 € 13.8.2014
144/2014 Západoslovenská energetika a.s. pripojovací poplatok 0,00 € 11.8.2014
143/2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava mobilné služby 8.7.-7.8.2014 47,77 € 11.8.2014
142/2014 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava Účtovníctvo ROPO a obcí 2015 72,00 € 11.8.2014
141/2014 EN ARS, s.r.o. Nitra tlač publikácie Telince dejiny obce 2515,00€ 11.8.2014
140/2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava hlasové služby júl 2014 41,86 € 8.8.2014
139/2014 RTVS s.r.o. Bratislava poplatok za služby verejnosti 15,02 € 8.8.2014
138/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody 1,27 € 7.8.2014
137/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 76,19 € 7.8.2014
136/2014 ADAL s.r.o. Vráble pozvánky+plagát na krst knihy 54,60 € 6.8.2014
135/2014 Ing. Ondrej Csanda servis APV KORWIN 8/2014 47,80 € 6.8.2014
134/2014 UNIGASTRO s.r.o. Vráble obedy júl 2014 400,00 € 4.8.2014
133/2014 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu T57 19.7.-30.9. 11,00 € 4.8.2014
132/2014 RWE Gas Košice zemný plyn august 2014 18,00 € 4.8.2014
131/2014 MAGNA E.A. s.r.o.Piešťany dodávka elektriny 8/2014 463,69 € 4.8.2014
130/2014 SPP a.s. Bratislava vyučtovanie plyn T 57 -2,82 € 28.7.2014
129/2014 RWE Gas Slovensko Košice zemný plyn vyučtovanie 179,26 € 28.7.2014
128/2014 Poradca s.r.o. Žilina predplatné poradca 2015 29,40 € 21.7.2014
127/2014 PESERVIS Vráble obnovenie anténneho systému bytovka 132,00 € 17.7.2014
126/2014 Eva Ostertagová Nitra vypracovanie PD k projektu 130,00 € 17.7.2014
125/2014 Ing. Havlík Peter Levice geodetické práce k projektu 1550,00€ 17.7.2014
124/2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava mobilné služby 8.6.-7.7.2014 42,19 € 11.7.2014
123/2014 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov vývoz a zneškodnenie odpadu 488,68 € 10.7.2014
122/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody bytovka jún 2014 109,20 € 10.7.2014
121/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra dodávka vody jún 2014 2,54 € 10.7.2014
120/2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava hlasové služby jún 2014 31,98 € 9.7.2014
119/2014 Márián Bujalko  Horný Ohaj nylon, olej, ochranný štít 162,22 € 8.7.2014
118/2014 AGF Invest s.r.o. Vráble oprava trávneho traktora 1313,06€ 7.7.2014
117/2014 ZSE Energia,a.s.Bratislava dodávka elektriny T 57 1.7.-30.9.2014 37,09 € 7.7.2014
116/2014 JUDr. Černák Ladislav Maňa právne služby  jún 2014 100,00 € 7.7.2014
115/2014 Poradca s.r.o. Žilina predplatné Poradca 2015 29,40 € 3.7.2014
114/2014 Ing. Ondrej Csanda Nové Zámky servis APV KORWIN 7/2014 47,80 € 3.7.2014
113/2014 Ján Frohlich Nová Ves n/Ž. výkon technika PO a BOZP II.Q.2014 66,39 € 3.7.2014
112/2014 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany dodávka elektriny 7/2014 463,69 € 3.7.2014
111/2014 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie jún 438,40 € 2.7.2014
110/2014 OPEN DOOR s.r.o. Šala  vypracovanie žiadosti 588,00 € 25.6.2014
109/2014 Slovak Telekom a.s. hlasové služby 41,18 € 13.6.2014
108/2014 AGF Invest s.r.o. Vráble oprava krovinorez 133,20 € 13.6.2014
107/2014 AGF Invest s.r.o. Vráble oprava kosačky 63,28 € 13.6.2014
106/2014 AGF Invest s.r.o. Vráble oprava kosačky 101,02 € 13.6.2014
105/2014 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 387,72 € 11.6.2014
104/2014 Inprost s.r.o. Bratislava Obecné noviny doplatok 15,60 € 11.6.2014
103/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 88,88 € 11.6.2014
102/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody máj 3,80 € 11.6.2014
101/2014 EN ARS  Nitra s.r.o. grafická a typografická úprava publikácie Dejiny obce 3470,00 € 6.6.2014
100/2014 EDENRED Slovakia s.r.o. stravné lístky 368,64 € 6.6.2014
99/2014 Slovak Telekom a.s. hlasové služby 44,89 € 9.6.2014
98/2014 RWE Gas Slovensko zemný plyn jún 21,00 € 4.6.2014
97/2014 Ing. Ondrej Csanda servis k APV KORWIN jún 47,80 € 4.6.2014
96/2014 VINTEKO Telince s.r.o. mulčovanie 192,00 € 4.6.2014
95/2014 Obec Čifáre kosenie 152,00 € 4.6.2014
94/2014 JUDr. Černák Ladislav Maňa právne služby máj 100,00 € 3.6.2014
93/2014 VEMAX NITRA, s.r.o. oprava hasiacich prístrojov 19,80 € 3.6.2014
92/2014 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny jún 463,69 € 2.6.2014
91/2014 PKF a.s. Nitra poistenie majetku 116,83 € 2.6.2014
90/2014 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie máj 400,00 € 2.6.2014
89/2014 PP Invest s.r.o. Vráble nakladanie a odvoz odpadu 968,74 € 27.5.2014
88/2014 CBS Foto s.r.o. Kynceľová fotografovanie obce 99,00 € 21.5.2014
87/2014 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 541,60 € 12.5.2014
86/2014 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 40,69 € 12.5.2014
85/2014 RTV rozhlas a televízia koncesionárske poplatky 15,02 € 12.5.2014
84/2014 JUDr. Černák Ladislav právne služby apríl 2014 100,00 € 7.5.2014
83/2014 Slovak Telekom a.s. hlasové služby 36,56 € 7.5.2014
82/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody 1,27 € 7.5.2014
81/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 88,88 € 7.5.2014
80/2014 RWE Gas Slovensko zemný plyn 5/2014 32,00 € 7.5.2014
79/2014 Ing. Csanda Ondrej servisná činnosťKORWIN 47,80 € 5.5.2014
78/2014 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie 476,80 € 5.5.2014
77/2014 MAGNA E.A. Piešťany dodávka elektriny 463,69 € 2.5.2014
76/2014 SPP a.s. Bratislava zemný plyn T 57 11,00 € 2.5.2014
75/2014 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 42,56 € 22.4.2014
74/2014 KEO Záhorce aktualizácia programu 13,50 € 22.4.2014
73/2014 Slovgram Bratislava poplatok za verejný rozhlas 33,50 € 22.4.2014
72/2014 Tekovská ekologická a.s. vývoz a zneškodnenie stavebného odpadu 1689,50 € 16.4.2014
71/2014 Tekovská ekologická a.s. vývoz a zneškodnenie odpadu 994,76 € 8.4.2014
70/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka 85,07 € 8.4.2014
69/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody 2,54 € 8.4.2014
68/2014 Slovak Telekom a.s. hlasové služby marec 37,42 € 8.4.2014
67/2014 ZSE Energia a.s. dodávka elektriny T 57 37,09 € 8.4.2014
66/2014 Informačné vitríny s.r.o. vitrína 294,00 € 7.4.2014
65/2014 RWE Gas Slovensko zemný plyn apríl 123,00 € 4.4.2014
64/2014 Ján Frohlich výkon technika PO A BOZP 66,39 € 4.4.2014
63/2014 Tekovská ekologická s.r.o. vypracovanie POH 240,00 € 3.4.2014
62/2014 MAGNA E.A. dodávka elekttriny 463,69 € 3.4.2014
61/2014 Ing. Csanda Ondrej servisná činnosť APVKORWIN 47,80 € 3.4.2014
60/2014 UNIMONT Vráble oprava kotlov bytovka 132,65 € 3.4.2014
59/2014 UNIGASTRO Vráble stravovanie 422,40 € 2.4.2014
58/2014 JUDr. Černák Ladislav Maňa právne služby 100,00 € 2.4.2014
57/2014 TOPSET Solutions aktualizácia programu 6,50 € 1.4.2014
56/2014 Obec Čifáre zber konárov 324,00 € 27.3.2014
55/2014 KEO Záhorce aktualizácia programu 13,50 € 27.3.2014
54/2014 Poradca s.r.o. publikácia 31,60 € 25.3.2014
53/2014 ECOPRESS a.s. Hospodárske noviny 195,92 € 17.3.2014
52/2014 EDENRED Nitra stravné lístky 368,64 € 17.3.2014
51/2014 ZRZMO Mochovce členský príspevok 15,56 € 13.3.2014
50/2014 RENOTRAKT Vráble vývoz ČOV 70,00 € 13.3.2014
49/2014 PKFa.s. Nitra poistenie majetku 116,83 € 11.3.2014
48/2014 NOVID s.r.o. Vráble oprava plynového kotla 83,17 € 11.3.2014
47/2014 Tekovská ekologická vývoz odpadu kuka nádoby vrecia 740,39 € 11.3.2014
46/2014 Slovak Telekom hlasové služby 37,37 € 11.3.2014
45/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody 2,54 € 11.3.2014
44/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody bytovka 78,72 € 11.3.2014
43/2014 Slovak Telekom mobilné služby 41,08 € 11.3.2014
42/2014 Národná geograficko informačná aktualizácia programu 120,00 € 7.3.2014
41/2014 RWE Gas Slovensko dodávka plynu 295,00 € 7.3.2014
40/2014 MAGNA E.A. dodávka elektriny 463,69 € 5.3.2014
39/2014 RVC Nitra publikácia 23,00 € 4.3.2014
38/2014 Ing. Csanda Ondrej servis APV KORWIN 47,80 € 4.3.2014
37/2014 UNIGASTRO s.r.o. Vráble stravovanie február 432,00 € 3.3.2014
36/2014 JUDr. Černák Ladislav Maňa právne služby 100,00 € 3.3.2014
35/2014 Mesto Vráble členský príspevok 233,40 € 24.2.2014
34/2014 Minár Ján Tesárske Mlyňany dovoz kamenia 46,00 € 21.2.2014
33/2014 JUDr. Ladislav Černák za právne služby 100,00€ 14.2.2014
32/2014 EN ARS s.r.o. grafická a typografická úprava knihy 1440,00€ 13.2.2014
31/2014 Slovak Telekom a.s. mobilné služby 42,49€ 12.2.2014
30/2014 RVC Nitra poplatok za školenie 18,00€ 11.2.2014
29/2014 RVC Nitra poplatok za školenie 15,00€ 11.2.2014
28/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody bytovka január 101,58€ 10.2.2014
27/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dodávka vody január 3,80€ 10.2.2014
26/2014 Tekovská ekologická s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpadu 374,34€ 10.2.2014
25/2014 KEO aktualizácia KEO 2014/2 13,50€ 7.2.2014
24/2014 RWE Gas Slovensko zemný plyn február 342,00€ 7.2.2014
23/2014 Ing. Ondrej Csanda servis APV KORWIN 47,80€ 7.2.2014
22/2014 MAGNA E.A. s.r.o. dodávka elektriny 463,69€ 7.2.2014
21/2014 Slovak Telekom a.s. hlasové služby 42,02€ 7.2.2014
20/2014 SPP, a,s, dodávka plynu T 57 11,00€ 3.2.2014
19/2014 UNIGASTRO s.r.o. stravovanie január 432,00€ 3.2.2014
18/2014 Edenred stravné lístky 370,44€ 31.1.2014
17/2014 Poradca s.r.o. predplatné aktualizácií 27,60€ 29.1.2014
16/2014 Výskumný ústav geodézie upgrade programu WISKAN 33,19€ 28.1.2014
15/2014 Poradca podnikateľa Finančný spravodajca 14,21€ 27.1.2014
14/2014 ZSE Energia a.s. dodávka elektriny T 57 37,09€ 23.1.2014
13/2014 RC Slobody zvierat umiestnenie zvierat 100,00€ 23.1.2014
12/2014 MAGNA E.A. vyučtovanie dodávky elektriny -272,56€ 23.1.2014
11/2014 Centrálny depozitár CP za vedenie účtu cenných papierov 27,85€ 20.1.2014
10/2014 MUDr. Horák lekársky posudok 20,00€ 16.1.2014
9/2014 MAGNA E.A. dodávka elektriny 463,69€ 14.1.2014
8/2014 WebSupport doména telince.sk 14,76€ 9.1.2014
7/2014 KEO licencia WIN Mzdy 339,12€ 9.1.2014
6/2014 WebSupport custom hosting 28,80€ 9.1.2014
5/2014 Geodetický a kartografický ústav za poskytnutie údajov z katastra 9,00 € 8.1.2014
4/2014 RVC členský príspevok 130,00€ 8.1.2014
3/2014 RWE Gas Slovensko zemný plyn január 2014 409,00€ 7.1.2014
2/2014 Ing.Ondrej Csanda servisná činnosť 47,80€ 7.1.2014
1/2014  ajfa+javis  predplatné publikácie
49,50€
2.1.2014

 

Zverejnené dokumenty z predošlých rokov môžete nájsť na uvedených adresách:
– za rok 2017
– za rok 2016
– za rok 2015
– za rok 2014
– za rok 2013

– za rok 2012
– za rok 2011