Obecný úrad

Komunálny odpad a separovaný odpad v obci TELINCE

Zber technického komunálneho odpadu (TKO) a separovaného odpadu v obci Telince zabezpečuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov č. 133. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte pracovníkov obecného úradu v Telinciach na telefónnom čísle 037 / 788 10 21, alebo 788 18 82, alebo spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o. na telefónnych číslach 036 / 63 31 020, 63 31 021, alebo 63 31 022.