Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Telince

Základným dôvodom pre vypracovanie rozvojového dokumentu obce, je koordinácia jednotlivých subjektov (podnikateľov a neziskových organizácií) pôsobiacich v obci, na ktoré má samospráva obmedzený alebo nepriamy vplyv. Vzniká požiadavka spoločnej koordinácie pri aktivitách ovplyvňujúcich rozvoj územia obce, formulovaní spoločných aktivít, projektov,…
Čítať viac